- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. apríla 2023

Hlasivka v hrdle Boha

 

Pavol Prikryl
Posledné básne Paľka Prikryla


Pred dvoma rokmi, 9. apríla 2021, vzal nám covid-19 po krátkom intenzívnom trápení zo slovenskej kultúrnej scény talentovaného básnika Pavla Prikryla. Poznali sme Paľka ako šikovného literáta, pohotového a schopného novinára, hovorcu oficiálnych miest, vydavateľa internetového časopisu VOX, rodinne založeného milujúceho manžela, šťastného otca štyroch detí a vzácneho kolegu i priateľa. Bol absolventom štúdia teológie na CMBF UK v Bratislave. Odišiel vo veku nedožitých 59 rokov (narodil sa v Žiline 25. apríla 1962, umrel v Bratislave). Ako novinár pôsobil medziiným v časopise Zrno, v Katolíckych novinách..., naposledy v časopise Quark. Do posledných svojich chvíľ sa s vervou venoval zostavovaniu, redigovaniu, editovaniu a rozširovaniu VOX-u, časopisu pre náboženstvo a kultúru.

Vydal niekoľko úspešných kníh, najmä zbierok básní, a to aj pre deti (Tíšenie bolesti, Pre najmenších, Rozhovory s anjelikom, Moje modlitbičky, Úvrate v nás, S anjelikom veselo, Mikulášske rozprávky – cd, Vianočné rozprávky – cd, S lampášikom do rozprávky, Na konci ticha, Oravské rondely). Okrem iného otextoval vydanie Hložníkovej Biblie. Roku 1995 mu medzinárodná novinárska organizácia UCIP so sídlom v Ženeve udelila za novinársku prácu prestížnu cenu International Media Award  for Excellence in Journalism. Roku 2020 ho Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru ocenila Cenou Fra Angelica v kategórii slovesného umenia „za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku“. V televízii LUX moderoval diskusnú reláciu V Samárii pri studni.

V pozostalosti Paľka Prikryla spred jeho odchodu do večnosti – z prelomu rokov 2020 a 2021 – sa zachovalo niekoľko básní, ktoré sú svedectvom jeho pevnej viery a nádeje. Priam z nich vyžaruje presvedčenie o jeho poslaní na zemi a jeho pripravenosť na návrat k Otcovi. Až polovica z ôsmich básní je venovaná konkrétnym osobám, predposledná manželke Adriane, ktorá tieto verše sprístupnila na publikovanie. Básne autor neusporiadal do cyklu s nejakým osobitným označením, ale ide pri nich o cyklus prirodzený, vyplývajúci z následnosti. Dali sme mu (dodatočne) názov prevzatý z prvých slov prvej básne, napodobňujúc spôsob pomenúvania používaný pri pápežských encyklikách, cítiac pritom v metafore Paľkov literárny odkaz. Verše sú jednoduché vo výraze, akurátne výstižné, úprimné a vnútorne čisté.

Teofil KlasHlasivka v hrdle Boha


Básnik

Hlasivka v hrdle Boha,
hovorca ticha večnosti,
zvesť odtiaľ, hoci strohá.

Tak tečie Božia riečka –
aj slzu slovom premostí
a pusto v duši prečká.

Nevidieť nad oblohu,
znamená už len byť vlčí...?
Z ticha je bližšie k Bohu.

Báseň nás k nemu premlčí.

 

Breve jubilantovi
Jožkovi Zavarskému

A opäť na úvrati...
Nakladá na nás furman čas,
no málo z dávna vráti.

Úkradkom čosi-kdesi –
chcieť sa len dotknúť Božích krás,
po minciach splatiť, že si.

Možnože trochu clivo,
nuž, odpusť básni, priateľu,
však úvrať – to je život...

... a z piatka robí nedeľu.

(12. 11. 2020)

 

Ľan

Všetko má svoj čas, každé puto,
zasiate mám už možno na rubáš.
Nezúfam, nelkám, len mi ľúto
v snoch-nesnoch nemať modrú čestnú stráž.

Možno sa tká už kdesi plátno,
čo bude bielym zrebným závojom –
v ňom ťažké spustia dole, na dno,
to Božie pôjde v tichu po svojom.

A pole na belaso svieti...
Belasé nebo Božích detí.

 

Otázka
Norike

Keď aj chlieb býva navyše
a detí biedne málo,
keď hanbíme sa za kríže,
no každý chce byť kráľom,

keď nedelíme dvoma
a nikde nie sme doma

a keď nám zmysel uniká

– začuje niekto básnika?

 

Panychída za priateľa
Za Ondríkom Hrivňákom

Zas ďalší súpútnik...
Koľkýchže prežijem,
koľkýmže na pomník
napíšem rekviem?

Čo som mal na záloh,
je v slze na tvári.
Tú bolesť utrie Boh
a schová v jantári.

Netreba adresu,
už ich je priveľa.
Ďakovať, len že sú...

Že som mal priateľa.

(18. 11. 2020)

 

Predobraz

Ako chlieb na stole –
pohladiť,
oddať sa vôni.
A potom krájať...

Vychutnať do vôle
i striedku,
i z kôrky rony.
Predobraz raja.

(13. 12. 2020)

 

Spolu s tebou
Aďke

Iba my – ja a ty,
spojené prstienky.
Prostotou dojatí,
prežité spomienky.

Iba stôl, obrus, chlieb
a dvere dokorán,
z tichučkých modlitieb
ponúkať smädným džbán.

Sme takí, akí sme,
cestičkou do raja,
máme aj na písme:
Sme jedno. Ty a ja.

(21. 2. 2021)

 

Také prosté

Aj ťažké je občas prosté
jak studnička skrytá na poli
– krása nie je iba v skvoste,
smútok nie vždy dušu zabolí.

Srdce vtedy radosť predĺži,
keď ju celú vmestí do slzy.

Za závojom sveta skrytý
hľadať v tichu bytie v Bytí.


::

Súvisiace príspevky:

Strom sa pozná po ovocí

Slovo na konci ticha

Za Pavlom Prikrylom

3 komentáre:

 1. Anonymný8.4.23

  Takýmto ľuďom teba prejaviť hlbokú úctu...Česť jeho pamiatke! milan

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Na margo posledných básní Pavla Prikryla

  Slovo a ticho – v symbióze, v súlade – dva znaky dobrej poézie.
  Hĺbavosť a zároveň jednoduchosť, cizelovaná forma a zároveň zrozumiteľnosť.
  Chlieb na stole, studnička v poli, krása stvorenia, bázeň pred Bohom: predobraz raja.
  „Začuje niekto básnika?“ Táto otázka je aj zvolaním, výzvou, mementom.
  Pavol Prikryl prijal slovo (básnické slovo) ako dar. I my buďme za to vďační. Začítajme sa, započúvajme, zahĺbme...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný8.4.23

  Akosi rýchlo odchádzajú naši priatelia, ktorí konali veľa dobra a majú čo povedať aj nám. O to viac cítime ich stratu. Nech odpočíva v pokoji, nech Pán Boh odmení všetko to dobré čo urobil. RIP Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.