- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. mája 2023

Nedeľné slovo (219)

 

Obetovať sa

Má život zmysel bez obety? Dovolím si povedať: nemá! Ak človek nedáva, nezápasí, nesmeruje k vyššiemu, neobetuje sa, tak iba živorí, alebo ešte horšie – priživuje sa.

Obeta dáva zmysel aj bolesti. Ale táto obeta musí mať duchovnú orientáciu, musí teda smerovať k transcendentnu, k cieľu, ktorý je za hranicou pozemského bytia.


Pán Ježiš nás učí žiť podľa Božej vôle. Ukazuje nám cestu, pravdu a život v plnosti. Povzbudením nám tiež môže byť život svätcov, veď aj my sme povolaní k svätosti. Keď si uvedomíme svoju životnú úlohu, nestratíme sa v márnosti, lebo budeme mať cieľ, ktorý stojí za námahu.

Svätý páter Pio raz napísal: „Cesta, ktorú vytýčil apoštol Pavol kresťanovi, spočíva v tom, že si máme vyzliecť neresti starého, teda pozemského človeka a zaodieť sa čnosťami, ktorým nás učí Ježiš Kristus.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (218).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.