- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. mája 2023

Slováci v nemeckých zajateckých táboroch

 

Martin Lacko (zost.): Spomienky slovenských vojakov na osudy v nemeckom zajatí (1944–1945)

Múzeum ozbrojených zložiek 1939–1945, Partizánske, 2023

Publikácia približuje neľahké osudy a utrpenie obyčajných slovenských vojakov, ktorí sa dostali do krútňavy dejín v hektickom období rokov 1944 až 1945, keď druhá svetová vojna spela ku koncu, ale práve vtedy utrpelo Slovensko najväčšie ľudské i materiálne straty, stalo sa kolbišťom zápasu medzi svetovými veľmocami a osud jednotlivcov bol tým posledným, čo veľmoci zaujímalo.

Už počas prvej svetovej vojny sa dostalo niekoľko tisíc Slovákov v rakúsko-uhorských uniformách do ruského alebo talianskeho zajatia a na Slovensku boli počas vojny umiestňovaní zajatci nepriateľskej strany, spravidla Rusi či Srbi, a niektorí z nich tu zostali  natrvalo. Čosi podobné sa udialo za druhej svetovej vojny.

Po vypuknutí povstania 29. augusta 1944 sa postavenie Slovenska výrazne skomplikovalo.  V zajateckých, koncentračných, zaisťovacích, internačných či pracovných táboroch a väzeniach pod kontrolou Nemecka sa pre účasť v povstaní, odboji, alebo pre podozrenie z účasti v ňom ocitlo asi tridsať tisíc občanov Slovenskej republiky. Z nich sa asi dvadsať tisíc nachádzalo v zajateckých alebo zajatecko-pracovných táboroch. Asi 4 500 zajatých osôb bolo ponechaných na území Slovenska, približne dvadsať tisíc slovenských mužov bolo v umiestnených v táboroch na území dnešného Nemecka, Rakúska a Poľska.

Niektoré spomienky, napísané zajatými slovenskými dôstojníkmi, boli už v minulosti vydané knižne alebo časopisecky. Táto nová publikácia zachytáva príbehy dvanástich zajatých radových vojakov alebo poddôstojníkov a jedného nevojaka. Niektoré boli zapísané dávnejšie a zachovala sa ich rukopisná podoba, niektoré ich autori napísali na sklonku života, ďalšie boli zachytené na magnetofónovú pásku, resp. na DVD, jeden vyšiel v obecnom časopise, poniektoré získal autor pri svojom výskume.

Sú to autentické spomienky a svedectvá dnes už nežijúcich ľudí – o ťažkých situáciách, keď im išlo o život a prežili len vďaka pevnému zdraviu, vytrvalosti, silnej odvahe prekonávať všetky prekážky a trápenia ako hlad, nedostatok hygieny, únava, choroby, zranenia... a niekedy aj vďaka šťastiu, keď niektorí dozorcovia privreli oči a neboli horlivými vykonávateľmi nariadení a rozkazov. Sčasti zachytávajú aj osudy spolubojovníkov a krajanov, ktorí to šťastie vrátiť sa do svojich domovov nemali.

V úvode je štúdia zostavovateľa Dr. Martina Lacka s názvom Slováci v nemeckých zajateckých táboroch 1944–1945, v ktorej autor približuje zajateckú problematiku a privádza k čitateľa k spomienkam Filipa Adama, Jána Bednára, Štefana Búriho, Františka Ďuráka, Štefana Fuknu, Františka Paulecha, Michala Potočka, Jozefa Považského, Jozefa Rešetku, Štefana Struhárika, Jozefa Sucháňa, Štefana Szaba, Antona Školníka a Štefana Wolfa, informuje aj o spôsobe získania podkladov. V závere publikácie je zoznam skratiek a v prílohe niekoľko farebných aj čiernobielych fotografií zajateckých štítkov, dokumentov, zápiskov...

 

Ľudovít Košík


::

Dávame do pozornosti:

Martin Lacko (zost.): Kontrarevolučné verše (1944–1945)

Martin Lacko: Spomienky Gertrúdy Herényiovej na väzenie v rokoch 1949–1953


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.