- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. júna 2023

Nedeľné slovo (223)

 

Bohu nič nie je nemožné

„Poznávajme, usilujme sa poznať Pána: jeho príchod je istý ako zornica.“ (Oz 6, 3)

Prorok Ozeáš vyzýva i nás, aby sme sa usilovali poznať Pána, nepochybujúc o jeho veľkosti a istom príchode. Pánov príchod bude pre jeho verných, ktorí vytrvajú vo viere až do konca, ako príchod krásneho rána po noci utrpenia.


„Abrahám nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť.“ (Rim 4, 20–22)

Ako píše apoštol Pavol, pripočíta sa nám to k dobrému, keď sa budeme posilňovať vo viere. My vieme, že je to ťažké, zvlášť v dnešných časoch všadeprítomnej sekularizácie, povrchnosti a ľahostajnosti, otupenosti a konzumizmu, ale o to cennejšia a hodna odmeny je vernosť a vytrvalosť, oddanosť Slovu a Tradícii.

Pamätajme: „Bohu nič nie je nemožné.“ (Lk 1, 37).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (222).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.