- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. júna 2023

Nedeľné slovo (224)

 

Nebeské kráľovstvo

„Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ (Mt 10, 7)

Ježišove slová platia v každom čase. Treba však rozlišovať lineárne plynúci fyzikálny čas (chronos) a čas milosti, duchovný (kairos), ktorého rozmerom je hĺbka, nie dĺžka.

Nebeské kráľovstvo sa približuje. Nezadržateľne. Kristus prichádza. Prichádza ku každému človeku, pôsobí v celých dejinách, zostáva tam, kde je prijímaný.


Kresťan by si mal byť vedomý nezvratnosti toho, že príde koniec a s ním víťazstvo Pravdy, mal by sa pripravovať na Pánov príchod, mal by mu ísť v ústrety.

Kristus prichádza: včera, dnes i zajtra, prichádza bez ohľadu na čas. Jeho prítomnosť je trvalá. Ale mnohí túto skutočnosť ignorujú. Na vlastnú škodu!

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (223).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.