- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. júla 2023

Katolík, ktorý by volil PS Michala Šimečku, by zradil Krista

 

Karol Dučák

Dňa 26. 6. 2023 predstavilo Progresívne Slovensko (PS) na čele s predsedom Michalom Šimečkom svoj program. V podstate nešlo o nijaké prekvapenie. Je to staronový, donekonečna recyklovaný program, ktorého cieľom je čo najviac sekularizovať a liberalizovať katolícke Slovensko a zatlačiť ho úplne na pokraj priepasti západného morálneho bahna.

Znovu tie náreky nad údajnou krivdou, ktorá sa deje ľuďom inej sexuálnej orientácie. PS sa necháva počuť, že bude až do roztrhania tela presadzovať rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Klasická rodina s jedným otcom, jednou matkou a deťmi, ktorá sa po niekoľkotisícročných skúsenostiach osvedčila ako jediná spoľahlivá bunka zdravej ľudskej spoločnosti, je už v ponímaní PS len jednou z viacerých rovnocenných možností. Už to nie je „cool“. Dnes je „cool“ niečo iné: „manželstvo“ dvoch mužov alebo dvoch žien, prípadne nejaká rozkošná trojka... Prečo nie?! Veď čo nie je zákonom zakázané, to je dovolené. Ak je v poriadku „manželstvo“ homosexuálov, prečo už nie rovno manželstvo psa a ženy, pretože už aj takéto „manželstvo“ bolo v zahraničí uzavreté. Dokonca bol zaznamenaný iný prípad, nejaká žena sa zosobášila s lustrom!

Keď sa zbúrajú všetky morálne zábrany, mravná skaza ľudskej spoločnosti sa stane lavínou, ktorá zmetie ľudstvo do pekla. Takže stojíme pred dilemou: buď dáme pánu Šimečkovi voľnú ruku, aby v spoločnosti odbúral akékoľvek mravné zábrany, alebo...

Čo ak nejaký muž zatúži mať po niekoľkých rokoch manželstva okrem manželky aj manžela? Podľa chorej logiky Michala Šimečku a jeho chunty je správne vyjsť takému človeku v ústrety, pretože ak by sme mu bránili, bola by porušená rovnosť jeho práv! On je bisexuál a ak má heterosexuál právo realizovať sa v živote ako heterosexuál, musí mať podľa chorej logiky Michala Šimečku aj bisexuál právo realizovať sa v živote ako bisexuál. Čo na tom, že utrpí jeho manželka, ktorá nebola včas informovaná o bisexuálnej orientácii manžela, alebo deti, ktoré sú v tomto prípade úplne nevinné, všakže? A sú tu aj ďalšie delikátne problémy. Ak tento muž zomrie a zanechá majetok, kto bude dediť? Jeho zákonitá manželka alebo nový pán „manžel“? Pritom ja si nevymýšľam! Taký prípad sa naozaj stal. Bol som s ním osobne konfrontovaný. A mám vážne obavy, že nejde o ojedinelý prípad.

Citujem Šimečkove slová: „Rovnosť nie je ideológia ani kultúrna vojna. Práve naopak. To sú konkrétni ľudia, osudy našich priateľov, súrodencov a kolegýň“ (progresivne.sk). Áno! Hurá! Nech žije rovnosť! My, zdraví heterosexuáli, sme si rovní s homosexuálmi, bisexuálmi a neviem ešte akými narušenými ľuďmi. Ak my máme právo na manželstvo, majú právo na „manželstvo“ aj všetci tí, ktorí nie sú zdraví heterosexuáli. Ak my máme právo mať deti, musia mať rovnaké právo aj homosexuáli, hoci sami nedokážu v homosexuálnom zväzku splodiť deti.

Lenže ak vložíme výkaly aj do nočníka z čistého zlata, nepremenia sa na zlato. Výkaly ostanú výkalmi aj v zlatom nočníku. Žiaden slušný občan Slovenska nemôže mať záujem o tie politické výkaly, ktoré nám Michal Šimečka servíruje.

My katolíci sme často obviňovaní z nenávisti voči homosexuálom. Lenže to je bohapustá lož, vyplývajúca z totálnej neznalosti katolíckeho učenia. Sme povinní nažívať v láske a porozumení aj s homosexuálmi, pretože príkaz lásky je najvyšším Božím príkazom a dobrodením zároveň. Ak niekto tvrdí, že naša Cirkev vedie katolíkov k diskriminácii homosexuálov, tak klame. Aktuálny Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) okrem iného uvádza: „Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony... Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim“ (KKC, 2358).

Lenže to predsa neznamená, že môžeme schvaľovať homosexuálne vzťahy s jedincami rovnakého pohlavia! KKC uvádza, že Sväté písmo predstavuje skutky homosexuality ako ťažkú zvrátenosť a Tradícia, opierajúca sa o Sväté písmo, považuje homosexuálne skutky za vnútorne prevrátené. Na základe toho KKC uzatvára, že homosexuálne skutky nikdy „nemožno schvaľovať“ (KKC 2357).

Niekto by mohol tvrdiť, že je tu protirečenie. Na jednej strane sme povinní milovať aj homosexuálov, na druhej strane kategoricky odmietame praktizovanie a propagáciu homosexuality. Lenže ide len o zdanlivé protirečenie. Pravdou je opak. Predstavme si milujúcu matku, ktorá zistí, že jej syn je narkoman. Ona predsa syna neprestane milovať, ale bude bojovať o to, aby sa jej syn zbavil drogovej závislosti. Čiže bude milovať syna, ale nenávidieť jeho konzumáciu drog. Ak je to správne milujúca matka, nebude synovi zháňať drogy a snažiť sa tak vlastne dostať ho čo najskôr do hrobu, ale bude mu pomáhať zbaviť sa drogovej závislosti.

Ako katolíci sme povinní milovať hriešnika, no zároveň nenávidieť jeho hriech. Preto je správne, ak milujeme homosexuálov, ale nenávidíme ich homosexuálne aktivity. V opačnom prípade by sme totiž zrádzali Ježiša Krista. Je možné, že nás za to mnoho ľudí odsúdi, ale radšej nech nás odsúdia hoci milióny ľudí, než by nás mal raz odsúdiť Ten, ktorý je v ľudskom živote najdôležitejší – Spasiteľ Ježiš Kristus.

Aj náš Spasiteľ Ježiš Kristus miloval hriešnikov, ale nemiloval ich hriech. Veď si len spomeňme, že zachránil život aj cudzoložnici, ktorú chceli ukameňovať, ale žiadal ju, aby skončila svoj hriešny život. Veľmi dôležité boli Ježišove slová zachránenej cudzoložnici: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11). Ak by bol Ježiš toleroval hriech, povedal by cudzoložnici, že pokojne môže aj ďalej hrešiť. Lenže Spasiteľ jej jednoznačne povedal: „Choď a už nehreš!“ Aj homosexuálom by dnes Ježiš Kristus povedal to isté: Choďte a už viac nehrešte!

Ani pápež nemôže postaviť homosexuálne zväzky na úroveň manželstva. Veď Hospodin kedysi stvoril ľudí ako Adama a Evu. Nestvoril dvoch Adamov ani dve Evy. Dvaja Adamovia ani dve Evy by nemohli splodiť potomstvo, a tým je povedané všetko. Boh stvoril „človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27).

Nemôžeme schvaľovať snahy postaviť spolužitie homosexuálov na úroveň manželstva. Nemôžeme ani akceptovať právo adopcie detí homosexuálnymi pármi, pretože výskumy mnohých vedcov dokazujú, že u detí vychovávaných homosexuálnymi pármi je v dospelosti omnoho vyššie riziko, že budú trpieť depresiami, nadváhou a inými problémami, ako v priemernej populácii ich vrstovníkov. Nemôžeme súhlasiť s pomýlenou praxou učiť deti v školách zvrhlosti o tom, že každý si môže bez obmedzenia meniť svoj rod či pohlavie. Odmietame označovanie „rodič 1“ a „rodič 2“, pretože Stvoriteľ sveta stvoril len dvoch rodičov: otca a matku. V tomto musíme byť pevní a neochvejní, pretože v opačnom prípade by sme síce získali falošné poklonkovanie sveta, ale stratili by sme Boha.

Sama homosexuálna orientácia človeka nie je hriešna. Človek, ktorý má nevlastnou vinou problém so sexuálnou orientáciou, nemá hriech. Ak však takýto človek nadväzuje homosexuálne vzťahy s jedincami rovnakého pohlavia a praktizuje homosexuálne úkony, dopúšťa sa jednoznačne ťažkého hriechu.

Sväté písmo, Kniha kníh, praktizovanie homosexuality jednoznačne zavrhuje. Už v Starom zákone čítame: „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ (Lv 18, 22). V tej istej Knihe Levitikus je odsúdené homosexuálne správanie aj na inom mieste (porov. Lv 20, 13).

Rovnako nekompromisné zavrhnutie praktizovania úchylných sexuálnych praktík nachádzame aj v Novom zákone vo viacerých listoch apoštola Pavla. V Liste Rimanom píše: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému; muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie“ (Rim 1, 26–27). V podobnom duchu sa apoštol národov vyjadruje aj v iných dvoch listoch (porov. 1 Kor 6, 9–10; 1 Tim 1, 8–11).

Homosexuálne konanie je teda jednoznačne proti Bohu. Je však aj proti človeku. Mnohé krajiny, zvlášť tie s vysokou životnou úrovňou, vymierajú. Pôrodnosť klesá. Dieťa sa môže narodiť len zo spojenia muža a ženy. Preto je potrebné čo najviac podporovať klasické rodiny s jedným otcom, jednou matkou a deťmi.

Každý katolík, verný učeniu Ježiša Krista, musí kategoricky odsúdiť program Progresívneho Slovenska, teda nemôže dať vo voľbách svoj hlas Michalovi Šimečkovi a jeho PS. Ak by tak urobil, zradil by Ježiša Krista a Katolícku cirkev. To treba vyjadriť jasne a nedvojzmyselne.

 

Karol Dučák


::

Rozhovor s autorom: Bojujme za zachovanie kresťanských a národných koreňov.


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

5 komentárov:

 1. Anonymný20.7.23

  Vážený án Dučák! Vy ste senomén! Práve som rozmýšľal o tom chudákovi Šimečkovi. Veď ten je nasadený pred voľbami Západom ako boli Čaputová, Kiska a ďalší zradcovia a takto aj dopadlo vo voľbách. Predsa sme sa poučili a nebudeme opäť vo voľbách voliť voly. Nielen sklamaný bude ten najvyšší, ale všetci normálni občania, Slováci. Ďakujem za titulku nad príspevkom, ďalej už netreba ani čítať. Osobnostiam ako Harabin, Fico, Mikloško, Čarnogurský, môže Šimečka iba ak tašku nosiť. Veď Šimečka, to je mladé, hlúpe, neskúsené, už iba to by nám chýbalo dostať do vlády...Ďakuje za príspevok, a ako znie tá melódia..."Sme s Vami sme s Vami" pán Dučák a ďakujem v mene väčšiny občanov za príspevok! milan

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Kto chce vidieť naživo kamzíka, musí ísť do Tatier. Kto chce vidieť voliča Progresívneho Slovenska, musí ísť do Bratislavy. Inde nežijú. Alebo predsa? Propaganda pracuje naplno!

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný20.7.23

  myslím, že manipulácia voliča funguje a tak voličov PS aj keď si myslím, že je to pre kresťana hriechom sa nájde dosť aj medzi kresťanmi. Žijeme čudnú dobu. Ľ

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný21.7.23

  Verím, že sa konečne Slovákom v týchto voľbách konečne otvoria oči...Sme predsa Slováci, Slovania, Kresťania a vieme kam patríme...Však demokrati sme všetci...a podporme všetko slovenské, najmä poľnohospodárstvo, kde sme jednotkou, ďalej slovenskú kultúru, tradície, proste nedajme sa už viac oklamať západnou ideológiou, v podobe vývozu pod rúškom falošnej demokracie, ako sú drogy, zbrane, kriminalita, krádeže, zabíjanie, uvedomme si odkiaľ v vietor fúka a čo tu predtým nebolo...milan

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Toto nechceme!

  Program progresívcov ako genderová revolúcia:
  https://www.postoj.sk/137131/okrem-zivotnych-partnerstiev-chce-ps-aj-manzelstva-pre-homosexualne-pary

  ::
  Robert Hoogland strávil dva mesiace v kanadskom väzení za to, že sa o svojej dcére verejne vyjadroval ako o dievčati:
  https://standard.sk/426708/kanada-muz-ktoreho-uvaznili-za-misgenderovanie-dcery-vyhral-odvolaci-sud

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.