- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. júla 2023

Podoby viery

 

Vlado Gregor


Píšem v poslednom čase konkrétnejšie o momentálnom stave kresťanstva. Zdá sa, že si musíme urobiť tvrdú reflexiu toho, čo tvrdíme a koho podporujeme. Je pravdou, že „levy prichádzajú“... Ale kto ich pustil z reťaze?

Spochybňuje sa odlišnosť medzi mužmi a ženami a dôležitosť tejto odlišnosti. Nielen my, ktorí so ženami konkrétne žijeme, ale aj tí, ktorí ich spovedajú, dobre vedia, nakoľko je viera žien odlišná od viery mužov, ich nábožnosť od nábožnosti mužov, a všetci aspoň tušíme, že ženské chápanie sveta je iné.

My chlapi máme neustále pokušenie tvoriť pevné pravidlá toho, čo je dobré a čo je zlé, sklony vytvárať kánony a pravidlá. Nejde to bez nich, bez zásadného a pevného prístupu k životu, ale ženské srdce chápe, že sú chvíle, keď pravidlá neplatia a že dôležitejšie je si svojich mužov vážiť, veriť im a presvedčiť ich o tom, že dokážu aj to, čo podľa nich samých nedokážu. Ježiš je iste Syn Boží, Alfa a Omega, verný obraz Otca, ale ako konkrétnu osobu si ho nevieme predstaviť bez matky Márie, zákonitého otca Jozefa, ba ani bez ostatných ľudí milých jeho srdcu.

Tak ako On, aj my žijeme medzi konkrétnymi ľuďmi, mužmi, ženami, deťmi a postupom času zisťujeme, nakoľko môžeme dôverovať kodifikovanej mužskej logike a rozumným pravidlám a nakoľko ženskému srdcu a ženskej viere vo výnimočnosť vlastného osudu a aj dôvere v Božiu milosť, účinkujúcej napriek všetkému zlu, ktoré v živote stretávame. Odpúšťať nás učia aj muži, aj ženy, každý svojím spôsobom. Tieto záležitosti sa nedajú zovšeobecňovať, dajú sa len chápať, resp.  modliť sa za ich pochopenie. Veľa sa v tomto smere môžeme naučiť najmä z evanjelia lekára Lukáša. Verme teda pravidlám, katechizmom a dogmám, ale občas aj svojmu srdcu.

 

Vlado Gregor


::

Rozhovor s autorom: Bludy a nezmysly šíria ľudia, ktorí nenávidia kresťanstvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.