- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. septembra 2023

Názory našich tínedžerov

 

Rozhovor s dvoma neplnoletými školákmi
Borisom Miklošom a Pavlom Novákom

V masmédiách hlavného prúdu dostávajú nezdravo veľký priestor na propagáciu svojich postojov liberáli a progresivisti. Preferované sú politické strany tohto zamerania, predovšetkým Progresívne Slovensko (PS), SaS a iné liberálne politické subjekty. Má to zhubný vplyv predovšetkým na mládež, ktorá ešte nemá dostatok vedomostí a životných skúseností, aby dokázala vždy odlíšiť pravdu od lží. Treba však povedať, že medzi mladými sa nájde aj nemálo inteligentných a na svoj vek nadpriemerne vzdelaných jedincov, ktorí dokážu rozlíšiť dobré od zlého. Ja sám som už dávnejšie spoznal dvoch sympatických chlapcov, ktorí ma prekvapili svojou vyspelosťou a zdravými názormi. Keďže ich chcem uchrániť od prípadných problémov, zámerne neuvádzam ich personálie a aj ich mená v rozhovore sú zmenené. Môžem len uviesť, že ide o mladíkov, ktorí ešte nedosiahli vek plnoletosti, ale príjemne ma prekvapili rozsahom svojich vedomostí a zdravým uvažovaním.

 

Fraňo Majcher: Na úvod by som sa chcel opýtať na vaše výsledky v škole a na to, čo vás baví a napĺňa.

B. M.: Mám dobrý vzťah k škole. Učím sa výborne a s radosťou. Reprezentujem našu školu v rôznych súťažiach. Som aj členom počítačovo-experimentálneho krúžku. Aktívne ovládam dva cudzie jazyky: anglický a ruský, pasívne ovládam francúzštinu.

P. N.:  Našu školu rešpektujem, keďže je najvýznamnejšia v celom meste. Sú predmety, ktoré mám rád, no sú aj také, ktoré nemusím, ale celkovo sa učím výborne. Som taktiež členom počítačovo-experimentálneho krúžku. Aktívne ovládam dva cudzie jazyky: anglický a ruský, vo voľnom čase sa učím nemčinu. Kritizujem školský systém kvôli tomu, že nevyužíva naplno potenciál žiakov. Som presvedčený, že sa neprimerane redukuje učivo dôležitých predmetov ako matematika, fyzika a chémia.

 

F. M.: Aké je vaše náboženské založenie?

B. M.: Som pevne ukotvený v kresťanstve. Doposiaľ som nebol katolíkom, ale stále viac inklinujem ku katolíckej viere.

P. N.:  Narodil som sa do katolíckej rodiny a mama ma od mala viedla k Bohu. Možno až priveľmi nástojčivo, a to ma trochu odpudzovalo od viery. Stále sa však považujem za katolíka, ale nestotožňujem sa so všetkými postojmi katolíckych teológov v dnešnej dobe. Som toho názoru, že Katolícka cirkev do istej miery podlieha tlaku liberalizmu a je málo bojovná pri obhajobe jedine správnej katolíckej viery.

 

F. M.: Hovoríte, že ste ukotvení v kresťanstve, preto vám chcem položiť priamu otázku. V súčasnej spoločnosti sa veľmi aktívne presadzuje liberalizmus vo vzťahu k tradičnej morálke. Na Slovensku je politická strana PS, ktorá presadzuje možnosť zmeny pohlavia, manželstvá párov rovnakého pohlavia, atď. Počúvame, že zvlášť mladí ľudia vo vašom veku sú náchylní stotožňovať sa s liberálnymi postojmi. Ako sa vy staviate k liberalizmu, ktorý tu presadzuje predovšetkým PS?

B. M.: Povedal by som, že liberalizmus je zdeformovaný stav mysle, ktorý je výsledkom pôsobenia hriechu v ľudskej spoločnosti. Nerešpektuje Sväté písmo a jeho tradičné hodnoty. Tiež by som dodal, že liberalizmus ohrozuje deti a našich rovesníkov, keďže členovia LGBTI+ komunity sú náchylnejší znásilňovať deti.

P. N.:  Liberalizmus je ideológia, ktorá prináša veľkú hrozbu do spoločnosti, keďže priznáva ľuďom priveľkú voľnosť a odťahuje ich od viery v Boha. Taktiež príliš propaguje komunitu LGBTI+, ktorá prináša skazu pre celé ľudstvo. A keď sa títo ľudia dostanú k moci na Slovensku, vážne sa obávame o našu budúcnosť.

 

F. M.: Ako vás ovplyvnili vaši predkovia? Myslím tým vašich rodičov a prarodičov.

B. M.: Ja som vyrastal v kresťanskej rodine, ale ovplyvnil ma aj môj dedo, ktorý bol členom komunistickej strany. Myšlienky socializmu rešpektujem, ale staviam sa kriticky k histórii socialistických krajín a k zločinom, ktoré sa pod rúškom socializmu páchali.

P. N.: Aj v našej rodine je kresťanská tradícia, no boli tu aj iné vplyvy. Môj dedo bol takisto kresťan zo stredného Slovenska, ale po čase sa stal presvedčeným komunistom. Zúčastnil sa odboja proti nacizmu a osobne sa poznal s generálom Ludvíkom Svobodom, ktorý ho aj osobne navštívil v jeho dome. Dostal viacero ocenení. Bol dlhoročným členom a funkcionárom komunistickej strany. Celý život však pracoval v drevospracujúcom priemysle. Aj môj otec a jeho bratia boli členmi komunistickej strany a to ovplyvnilo aj mňa. Som presvedčený, že komunistická strana popri chybách priniesla aj veľa pozitívneho pre ľud v Čechách aj na Slovensku. Postavili sa fabriky, cesty, školy, bytovky, vznikli družstvá, ktoré zabezpečili dostatok obživy pre obyvateľstvo. Nemám problém verejne vyznať, že myšlienka sociálne spravodlivej spoločnosti je silná a správna a ja sa s ňou stotožňujem.

 

F. M.: Náš mainstream nás presviedča, že mladí ľudia inklinujú k liberalizmu vo vzťahu k tradičnej morálke. Na Slovensku situácia ešte nie je až taká zlá, ale zo zahraničia máme informácie o deťoch, respektíve mladých ľuďoch, ktorí si pod vplyvom LGBTI+ propagandy dali zmeniť pohlavie a neskôr preto mali vážne psychické problémy. Na Slovensku presadzuje možnosť zmeny pohlavia predovšetkým PS. Ako sa k tomu staviate? Myslíte, že pohlavie je raz navždy dané, alebo si človek môže ľubovoľne meniť pohlavie?

B. M.: Keďže mám pevné ukotvenie v kresťanstve, som presvedčený, že zmena pohlavia je nemožná a ľudia, ktorí podstúpili zmenu pohlavia, ustúpili hriechu alebo boli k tomuto kroku prinútení. Preštudoval som si všetky dostupné zdroje a zistil som, že drvivá väčšina ľudí, ktorí prešli zmenou pohlavia, mala pred zmenou problémy v rodine, alebo prešli šikanou. Práve preto si myslím, že ľudia, ktorí podstúpili zmenu, sa chceli cítiť ocenení nejakou komunitou, aby si tak napravili svoju traumu.

P. N.: Mám rovnaký názor, pretože väčšina ľudí, ktorí si zmenili pohlavie, mali nejakú traumu, alebo to bolo pod silným tlakom LGBTI+ propagandy. Často aj rodičia týchto detí podľahli tejto propagande.

 

F. M.: Myslíte, že sa Slovensko vyvíja správnym smerom?

B. M.: Myslím si, že nikto, komu záleží na stave krajiny, nemôže povedať, že ideme správnym smerom. Už aj my negatívne pociťujeme nezdravé spoločenské dopady na náš život, napríklad drahotu, zhoršovanie životných podmienok ľudí, atď. Všimol som si, že mnoho mladých ľudí opúšťa krajinu kvôli spoločenským problémom a Slovensko tým pádom stráca to najcennejšie do budúcnosti. Musím sa priznať, že ak vývoj v tejto krajine bude pokračovať aj ďalej týmto smerom, budem aj ja zvažovať odchod do zahraničia.

P. N.: Myslím, že od kapitalistického prevratu v roku 1989 sa Slovensko uberá veľmi zlým smerom. Jednou z prvých veľkých chýb bolo rozkrádanie spoločného vlastníctva, ktoré sa prikrášlene nazvalo privatizáciou. Sám Václav Havel, ktorý bol vodcom síl prevratu, prehlasoval, že sa privatizovať nebude a všetko ostane ako doposiaľ. To však bola jedna veľká lož. Sám Havel nadobudol rozsiahly majetok v ponovembrových reštitúciách, hoci predtým vyhlasoval, že pre seba nechce nič reštituovať. Veľkou chybou bolo aj rozdelenie spoločného štátu Čechov a Slovákov bez možnosti hlasovania občanov v referende. Ako ukázali výsledky prieskumov, nadpolovičná väčšina občanov si želá obnovenie spoločného štátu oboch národov. Potom prišli politici ako Vladimír Mečiar a Mikuláš Dzurinda, ktorí rozkradli takmer všetko, čo tu za socializmu vybudovali generácie našich predkov. Zlikvidovali družstvá, sprivatizovali fabriky a tým ochromili ekonomiku nášho štátu. Po nich prišli aj iní politici ako Robert Fico, Róbert Kaliňák a ďalší, ktorí ďalej rozkrádali štát a pokračovali v šľapajach Dzurindu a Mečiara. Ale nikdy neprišlo také veľké zlo ako v súčasnej dobe v podobe PS. Tento politický subjekt podporuje LGBTI+ komunitu a manželstvá párov rovnakého pohlavia. Na Slovensku je veľa politicky nevzdelaných ľudí, ktorí sa dajú touto propagandou ovplyvniť.

           

F. M.: Máte osobné skúsenosti s takýmito politicky nevzdelanými rovesníkmi?

B. M.: Samozrejme, že mám priateľov, ktorí nie sú politicky rovnako zdatní ako my, ale téma politiky sa medzi týmito kamarátmi veľmi nerozoberá. Ale viem, že ľudia, ktorí nie sú politicky zdatní, by buď nevolili, alebo by volili stranu, ktorá je najviac populárna medzi ľuďmi.

P. N.: Áno. Mám priateľov, ktorých som sa pýtal, ktorú politickú stranu by volili v parlamentných voľbách. Odpovedali mi, že PS. Tak som im dôkladne vysvetlil, o čo sa usiluje tento politický subjekt a dosiahol som toho, že moji priatelia zmenili svoj postoj. Ale veľa ľudí mi povedalo, že nemá prehľad v politike a že by nešli k voľbám.

           

F. M.: Vy ešte nemôžete voliť, pretože ste ešte nedovŕšili potrebný vek, ale ak by ste mohli voliť, ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas? Prípadne, ktorej by ste svoj hlas určite nedali?

B. M.:  Kvôli môjmu limitovanému politickému rozhľadu by som nevedel presne určiť stranu, ktorú by som volil, ale z môjho ohľadu by som sa jednoznačne prikláňal ku konzervatívnym stranám, ako sú napríklad ĽSNS, Republika alebo Sme rodina. A na druhom opozite spektra sú strany hriešnikov, ktorých by som nikdy nevolil. V tomto prípade rozprávam o stranách ako napríklad SaS, PS, OĽaNO a iné.

P. N.: Ako prvé by som samozrejme vylúčil liberálne strany ako PS a SaS, pretože, ako som už spomenul, podporujú LGBTI+ propagandu a ja som toho názoru, že musíme čo najrýchlejšie zastaviť podporu týchto strán. Pretože keď sa pozrieme na históriu grafov, za posledné mesiace volebné preferencie strán PS a SaS rapídne stúpali a pokiaľ to nezastavíme, tak nám títo ľudia budú vládnuť. Verím, že to nechce nikto z ľudí, ktorým záleží na rozkvete Slovenska, preto treba voliť politické subjekty, ktoré sú antiliberalistické, ako SMER-SD, SNS a Republika. 

           

F. M.: A posledná otázka tohto rozhovoru: Čo by ste chceli odkázať vašim rovesníkom, prípadne aj starším ľuďom na Slovensku?

B. M.: Týmto ľudom by som chcel odkázať iba jednoduchý odkaz: Milí  rovesníci a voliaci občania, nedajte sa, prosím, oklamať liberalizmom a jeho hriešnym klamstvom. Ak budete mať tú odvahu voliť, verím, že sa rozhodnete pre dobro nášho národa.

P. N.: Rád by som odkázal všetkým ľudom v mojom veku, nech sa nedajú zlákať propagandou liberálov, keďže jediné, čo nám oni ponúknu, je vláda plná homosexuálov, lesbičiek a transsexuálov. A ja vám hovorím: Pokiaľ títo ľudia vyhrajú voľby, tak nech Boh ochraňuje Slovensko.

 

F. M.: Ďakujem vám za rozhovor.


::

Redakčná poznámka: Rozhovor je autentický, ale mená účastníkov rozhovoru sú zmenené z dôvodu ochrany súkromia maloletých.


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Pravda akoby dnes nikoho nezaujímala. Nečudo, že mnohí mladí, ale aj starší ľudia sú pomýlení, popletení a idú proti zdravému rozumu. O to dôležitejšie sú dobré príklady.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.