- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. októbra 2023

I. N. R. I.

 

Robert Hakala

Áno, bol to kráľ. Poslaný samým Bohom. Boží Syn a zároveň Syn človeka. Narodil sa Márii, aby nám priniesol spásu, lásku, nádej, aby nás urobil lepšími.

Chce, aby sme pochopili, že hriech je to, čoho sa máme chrániť. Prišiel vykúpiť všetky naše hriechy. Naučil nás modlitbu Otčenáš. Liečil nemocných, nikoho neodsúdil, vzkriesil Lazára, najbližšími mu boli tí najúbohejší a najzraniteľnejší z nás.

Hoci kráčal po vode, najradšej kráčal v spoločnosti Dvanástich a od domu k domu hlásal Božie kráľovstvo a pokánie. Nakŕmil hladných, premenil vodu na víno a vedel rozprávať silné príbehy a podobenstvá. Kázal v synagógach, prejavoval múdrosť už od detstva.

A za všetku Jeho dobrotu a lásku sme Ho obvinili, odsúdili a pribili na kríž medzi zločincov.

Doráňaný a potupený, opustený a ponížený, nepochopený, opľutý, zbičovaný a zosmiešnený na kríži zomiera. Ale na tretí deň sa vracia. A otvára nám novú cestu.

 

Robert Hakala


::

Predchádzajúce zamyslenie: Hriešnica.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.