- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. októbra 2023

Nedeľné slovo (238)

 

Boží pokoj

„Bratia, o nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!“ (Flp 4, 6–8)


Slová apoštola Pavla, to sú slová života, slová pravdy, dobra a krásy. Apoštol národov aj nás poúča a povzbudzuje, aby sme sa uchránili v Kristovi Ježišovi.

Boží pokoj – jeho akútnym nedostatkom trpí dnešný svet, ponorený do hluku, temnoty a bezcitnosti. Bezbožný svet nemôže nájsť pokoj, tak ako nemôže nájsť odpustenie a pochopenie zmyslu života.

Ale kresťan vie, komu uveril. A neprestajne sa obnovuje, dvíha svoju dušu k Bohu, mysliac na to, čo je pravdivé, mravne čisté, čnostné, chválitebné...

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (237).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.