- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. októbra 2023

Nedeľné slovo (239)

 

Byť kresťanom

„Maloverný, čoho sa bojíš? Azda nad tebou nebdie Božie oko? Odstráň zo svojej predstavivosti všetko, čo ťa môže rušiť, a často hovor nášmu Pánovi: Bože, ty si môj Otec a ja ti budem vždy dôverovať.“ (Svätý páter Pio)

Povzbudivé slová, pravdivé, vyjadrujúce pravdu kresťanskej viery. Sme ako deti – slabé, nevedomé, pochabé, ale nad nami je nebeský Otec, ktorému môžeme a máme dôverovať.


Byť kresťanom je čosi cenné, vznešené, mimoriadne. Byť kresťanom je ťažké, hrdinské. Je to cesta nahor: od hmotného k duchovnému, od časného k večnému, od prízemného k nebeskému.

Nech nás nemýli to, že nie sme dokonalí. Veď sme ľudia. Máme však pevný základ (kresťanskú vieru) aj oporu (Kristov kríž)... Ako hovorí apoštol Pavol: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (238).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.