- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. októbra 2023

Politika a demokracia

 

ZÁPISNÍK (43/2023)

Kardinál Robert Sarah sa pri svojich úvahách o reálnej politike odvoláva okrem iného na stále platný výrok svätého Augustína: „Štát, ktorý by nebol organizovaný na základe spravodlivosti, by sa zmenil na veľkú bandu zlodejov.“

Zlodejstvom je každé neoprávnené uprednostňovanie osobných alebo skupinových záujmov – aby bolo potlačené, musí do hry vstúpiť spravodlivosť, a tá sa nemeria nejakými volebnými percentami, ale univerzálnym kritériom. Samozrejme, mienka väčšiny takým kritériom nie je. 

Podľa kardinála Saraha „štát, ktorý prenechá stanovenie práva nestálej väčšine, riskuje, že sa zmení na bandu zlodejov“.

Kardinál dodáva, že demokratické usporiadanie štátu má svoj význam, ale samo v sebe nemá základ skutočného práva. Právo musí byť prepojené so spravodlivosťou a politika by mala hľadať spôsoby, akými možno spravodlivosť uplatňovať v praxi: „Právo potrebuje človekom prijatý transcendentný základ. Nemôže sa samo ustanoviť, lebo potom politika podlieha prometeovskému pokušeniu a smeruje k premene na totalitnú moc“ (Robert Sarah: Pane, zostaň s nami).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (42/2023).


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.