- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. novembra 2023

Nedeľné slovo (242)

 

Veľkosť a malosť

„Jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt 23, 10–12)

Ak budeme počúvať Ježiša Krista, jeho učenie, jeho slová, nestratíme sa, nezablúdime v chaose všelijakých ponúk, zvodov, klamov či falošných náuk. On jediný by mal byť naším Učiteľom – v zmysle formovania svetonázoru, životnej cesty a orientácie.


Podľa evanjeliových rád a usmernení zmýšľajme, konajme a rozlišujme. Hľadajme najväčších medzi pokornými, hľadajme veľkosť tam, kde ona skutočne je.

V knihe Úvod do kresťanstva od Benedikta XVI. nachádzame výrok, prevzatý z Hölderlina, nad ktorým sa hodno zamyslieť: „Nebyť ohraničený najväčším, dať sa ohraničiť najmenším, to je božské.“ Tieto slová vynikajúco vystihujú kresťanský pohľad na Boha, ale i na človeka.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (241).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.