- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. novembra 2023

Nedeľné slovo (245)

 

Bieda sekularizmu

„Prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.“ (1 Kor 15, 23–26. 28)

Pred stvorením sveta bol iba Boh. On bol všetkým vo všetkom. A tak tomu bude aj na konci, vo večnosti, po poslednom súde – všetko mu bude podrobené.

Sekulárne zmýšľanie je plytké. Musí byť plytké, pretože hĺbku neznáša, bojí sa jej obsahu, hlbinného mystéria, tajomstva... Spisovateľ Jozef Holzner píše o ľuďoch presiaknutých sekularizmom, že sa „boja nadprirodzeného“.

A tak sú dnešní vedci a odborníci vo všeobecnosti svojím zmýšľaním plytší ako „babky v kostole“, z ktorých si tak radi robia posmech.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (244).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.