- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. novembra 2023

Nedeľné slovo (244)

 

Byť soľou

„Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: ‚Je pokoj a istota,‘ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!“ (1 Sol 5, 2–6)

Ku ktorej strane sa chceme pridať? Chceme patriť k Ježišovým bratom, alebo k tým, na ktorých príde záhuba?

Obsah kresťanského posolstva nie je sladkastý, ako ho vykresľujú niektorí kazatelia v snahe zapáčiť sa tomuto svetu. Ako pripomína kardinál Robert Sarah, kresťania majú byť soľou, nie cukrom zeme.

A americký mysliteľ, politik, publicista Pat Buchanan konštatuje, že kresťanstvo, ktoré dobylo svet, nebolo nijako slabošské: „Strážcovia viery neverili tomu, že všetky náboženstvá sú si rovné. Pravda bola jedna a všetko ostatné bolo klamstvo...“ (citované z knihy Smrť Západu).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (243).

1 komentár:

  1. „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu. Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.“

    (Lk 17, 26–36)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.