- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. decembra 2023

Cirkev a svet v plameňoch

 

Ilustrácia: Andrej Mišanek

Kardinál Robert Sarah predniesol dňa 25. mája 2019 v parížskom kostole Saint-François-Xavier mimoriadne závažnú úvahu o stave našej civilizácie. Pripomeňme si z nej aspoň niekoľko myšlienok.

V úvode reči kardinál vyjadril svoje dojmy z návštevy vyhorenej katedrály Notre-Dame: „Keď som vstúpil do tohto vyprataného kostola a rozjímal nad jeho zrútenými klenbami, nemohol som si pomôcť, ale videl som v ňom symbol stavu západnej civilizácie a Cirkvi v Európe.“ Naozaj, dnešný svet je akoby v plameňoch, ničený pustošivým požiarom, ktorého dôsledkom je hodnotový zmätok a doslova duchovný kolaps – kríza identity, kríza viery, kríza zmyslu ľudského života. Západ sa odvracia od Boha, preto sa rúca, prechádza smrteľnou krízou: „Západná civilizácia je v hlbokom rozklade a skaze, napriek fantastickým vedeckým a technickým úspechom a zdanlivému blahobytu.“

 

Vzbura proti Bohu

Kardinál Sarah hovorí, že duchovná kríza súčasnosti sa týka celého sveta, jej zdroj je však v Európe: „Odmietnutie Boha sa zrodilo v západnom vedomí.“ Pritom popieraním vlastných dejín, viery a odkazu predkov, odmietaním kresťanských koreňov sa sami odsudzujeme na opovrhnutie  a smrť. Prispôsobujeme sa „novej globálnej etike“, ktorá narúša ľudskú dôstojnosť. Aj Cirkev chceme prispôsobiť akýmsi požiadavkám doby, chceme z nej spraviť čisto ľudskú, horizontálne orientovanú organizáciu. Ale, zdôrazňuje kardinál, takúto Cirkev nikto nepotrebuje.

Žiaľ, aj v radoch kňazov a cirkevných hodnostárov sú bezbožníci: „Ak sa katedrála rúca, je to preto, že sa najprv zrútila kňazská identita.“ Existencia zla a hriechu by nás však nemala prekvapovať. A čo je dôležité, „kňazi, biskupi a kardináli bez morálky nijako nepoškvrnia žiarivé svedectvo viac ako štyristo tisíc kňazov na celom svete, ktorí každý deň verne, sväto a radostne slúžia Pánovi“. Cirkev je vo svojej podstate svätá a ak sa takou navonok nejaví, na vine sú naše hriechy a svetské záujmy.

Ocitli sme sa v bludnom kruhu. Kríza identity prerástla do celospoločenskej krízy, a tá spätne poznamenáva človeka ako jedinca. Z pútnika, ktorý pozná cieľ a ide za ním, sa stal „kočovný barbar“, nomád bez domova, izolovaný a dezorientovaný: „Osamelý, blúdiaci v poli ruín, takým sa stal moderný človek...“

 

Buďme staviteľmi katedrál

Stredoveké katedrály sú symbolmi veľkej viery a veľkej pokory, „sú ako pieseň radosti, hymnus na Božiu slávu, vytesaný do kameňa“, v nich všetko poukazuje na nebo. Našou úlohou je obnoviť katedrálu, obnoviť stavbu viery a cirkevného spoločenstva. Mali by sme sa stať staviteľmi opravdivého kresťanského života a strážcami posvätnosti. Mali by sme hovoriť o Bohu, „nie aby sme ho vnucovali, ale aby sme ho zjavili a navrhli“ ľuďom okolo nás.

Dôležité je, pripomína kardinál, obnovovať, posilňovať a brániť vieru, veď naša viera určuje našu lásku k Bohu. Nemôžeme sa nazývať veriacimi, ak v praxi žijeme ako ateisti. Dôležitý je i návrat k modlitbe, k adorácii: „Chcete pozdvihnúť Cirkev? Potom si kľaknite na kolená!“

V závere prednášky kardinál Robert Sarah nabáda všetkých kresťanov katolíkov, aby v dnešnom svete, ktorý je púšťou bez Boha, vytvárali oázy čnosti, pravdy a lásky, ožiarené svetlom pravej viery, svetlom porážajúcim noc: „To je naša nádej. To je naša katedrála.“

 

Ján Maršálek


Poznámka: S plným znením prednášky sa môžete oboznámiť na stránke o. Ľubomíra Urbančoka, ktorý ju preložil do slovenčiny: Buďme staviteľmi katedrál.


::

Súvisiaci článok: Sme povolaní k neochvejnosti.


::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

  1. Anonymný12.12.23

    Vďaka za múdre a pravdivé slová. Niekedy sa mi zdá že v nečase, ktorý si sami vytvárame svojou pýchou a egoizmom živorilo všetko pozitívne a dobré, akoby ani nemalo šancu vyrásť. Som užasnutý z toho, čo naši predkovia vybudovali po celom kultúrnom svete v stredoveku, ktorý sa niektorí odvažujú nazývať temným. Čo zostane po nás? Len ruiny a marazmus? Len dobro má zmysel a budúcnosť. Všetky lživé projekty, na ktorých sa mocní usilujú budovať súčasnosť sa zrútia. A tak sa modlím s autorom ž 92 1Žalm. Pieseň na Pánov deň. 2Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; 3za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc 4na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou. 5Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk. 6Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky! 7Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe. 8Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie; 9no ty, Pane, si najvyšší naveky. 10Veď to, Pane, tvoji protivníci, veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci. 11Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, mažeš ma žírnym olejom. 12Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne. 13Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. 14Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. 15Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti; 16a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.“
    (Ž 1, 1–6)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.