- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. januára 2024

Nedeľné slovo (251)

 

Krst

„Ján hlásal: Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ (Mk 1, 7–8)

Ján Krstiteľ bol „hlasom volajúceho na púšti“, avšak takým silným, že prenikal až do ľudského vnútra a zasahoval srdce. Celé zástupy ľudí šli za ním, aby počuli jeho ohnivé kázne a aby sa dali pokrstiť vo vodách Jordánu.

K ľuďom, ktorí prichádzali dať sa pokrstiť, sa pridal aj Ježiš. Ján Krstiteľ začal odporovať. Má vari pokrstiť toho, kto stojí omnoho vyššie ako on? Ale Ježiš trval na tom, že chce byť pokrstený, „lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé“ (Mt 3, 15). Ján ho teda pokrstil a vtedy sa otvorilo nebo a niektorí z prítomných si uvedomili blízkosť Božieho kráľovstva.

Pán Ježiš sa dal pokrstiť človekom, ktorý mu pripravoval cestu, dal sa pokrstiť, i keď nebol poškvrnený hriechom a krst vlastne nepotreboval – prejavil tak veľkosť a lásku, ktorej dávame prívlastok kresťanská.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (250).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.