- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. januára 2024

Ukrajina

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Mediálny obraz udalostí na Ukrajine je do značnej miery skreslený, sploštený a jednostranný... Rozpoltenosť Ukrajiny má hlboké historické korene a súvisí najmä s ukrajinsko-ruskými vzťahmi. Vzťahy medzi Ukrajincami a Rusmi možno prirovnať k vzťahom medzi Slovákmi a Čechmi, resp. medzi Slovákmi a Maďarmi.

Zjednodušene povedané, v západnej časti súčasnej Ukrajiny prevláda ukrajinský živel a vo východnej časti ruský. To je najvýraznejšia deliaca čiara, nie jediná. Ďalšie rozdiely a rozpory sú dané politikou, náboženským cítením, hospodárskymi záujmami, mierou ochoty či neochoty dohodnúť sa...

::

Tak ako veľmi málo Čechov (Maďarov) rozumie slovenským snahám o samostatnosť, tak veľmi málo Rusov rozumie Ukrajincom, pokiaľ ide o národno-štátnu svojbytnosť. A treba dodať, že tak ako medzi Slovákmi boli a sú odporcovia vlastnej samostatnosti, tak aj medzi Ukrajincami sú ľudia viac aj menej presvedčení o potrebe (úplnej) nezávislosti.

::

Veľký ruský spisovateľ a mysliteľ Alexander Solženicyn (1918–2008) neobišiel ani otázku ukrajinskej identity s väzbou na pomer k Rusku. V autobiografickej knihe Zrno medzi žarnovmi (ešte za čias Sovietskeho zväzu) napísal:

„Ukrajinská otázka patrí k najnebezpečnejším  uzlom našej budúcnosti, môže nám spôsobiť krvavú ranu, na ktorú sú mozgy oboch strán málo pripravené. Ustavične cítim na sebe bremeno tejto otázky, aj pre svoj pôvod. Z celého srdca prajem Ukrajincom šťastie a bol by som rád, keby sme spoločne, a nie znepriatelení, uspokojivo vyriešili vleklý problém, rád by som prispel k dohode v tejto nebezpečnej roztržke. (...) Tak ako nemá zmysel Ukrajincom dokazovať, že my všetci odvodzujeme svoj pôvod a ducha od Kyjeva, tak si ani Rusi nechcú uvedomiť, že pozdĺž Dnepra žije iný národ. Mnoho krívd a sporov zasiali medzi nás boľševici; ako všade, tak i tu títo vrahovia len jatrili a rozpaľovali rany, a zanechajú ich zhnisané. Bude veľmi ťažké rozumne sa dohodnúť... Keby nedajbože došlo k rusko-ukrajinskej vojne, ja do nej nepôjdem a ani svojich synov nepustím.“

Solženicynove slová znejú priam prorocky. Badať v nich kus pravdy i hlbokého poznania, ako aj úprimnú vôľu a snahu pochopiť Ukrajincov, no ani Solženicyn nedokázal celkom prijať ich ambície mať vlastný nezávislý štátny útvar.

K starým trecím plochám pribudla nová – Západ svojou fiškálskou politikou len prilieva olej do ohňa. Sľubuje to, čo nevie a možno ani nechce splniť. Ukrajina naďalej zápasí o svoju identitu. Želajme si hlavne pokoj zbraní. Modlime sa za mier!

(Rok 2014)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Kresťanstvo ponúka riešenie.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.