- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. januára 2024

Nedeľné slovo (253)

 

Čas je krátky

„Bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.“ (1 Kor 7, 29–31)

Tvárnosť tohto sveta sa pomíňa, píše apoštol. Stavať svoj život na svetských základoch, na veciach nestálych a pominuteľných, je ako stavať dom na piesku.

Čas sa kráti. Aj plač, aj smiech, aj bohatstvo, aj chudoba, aj rozkoš, aj bolesť – to všetko je len dočasu. Zostáva duša. Duša je to jediné, čo človek má natrvalo.

Preto kresťan, hoci žije v tomto svete, nepatrí tomuto svetu, neľpie na veciach hmotných – vlastní akoby nevlastnil a nevlastní akoby vlastnil.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (252).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.