- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. januára 2024

Nedeľné slovo (252)

 

Ján a Ježiš

„Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: "Hľa, Boží Baránok." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.“ (Jn 1, 35–37)

Ján, krstiac Ježiša, videl Ducha Svätého zostupovať z neba v podobe holubice, tak spoznal Mesiáša (porov. Jn 1, 32–34). Ale v žalári, prežívajúc úzkosti, útrapy i obavy, podľahol načas pochybnostiam. Poslal preto svojich učeníkov k Ježišovi opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Mt 11, 3). Po návrate poslov, vypočujúc si odpoveď, vyčistila sa mu myseľ a znova potvrdil svoje svedectvo, že Ježiš je Boží Syn.

Ján Krstiteľ bol veľkou mravnou autoritou a hlasom národnej obrody. Jeho násilná smrť vyvolala medzi ľuďmi rozruch, zdesenie i hnev. Ale čo mohli spraviť proti krutej moci? Sám Ježiš vyzdvihol jeho význam; povedal zástupom: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? (...) Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! (...) Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ...“ (Mt 11, 7–11).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (251).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.