- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. januára 2024

Kresťanstvo ponúka riešenie

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Náboženstvo je nenahraditeľné. Úpadok náboženského života a cítenia vniesol do človeka neistotu. So stratou viery sa stráca zmysel života. A tak narastala potreba získať istotu a vysvetliť zmysel života nanovo, bez Boha. Historická skúsenosť však potvrdzuje márnosť a tragickosť takýchto snáh. Protirečenia sa ešte zvýraznili. Túžba človeka po živote a po šťastí je neúprosne konfrontovaná s realitou (nevyhnutnosťou) utrpenia a smrti.

Kresťanstvo ponúka riešenie. Na rozdiel od iných náboženstiev nezakrýva protirečenia ľudského života, ale práve na ne poukazuje: hovorí o telesnom a duchovnom človeku, o zápase dobra a zla, o dedičnom hriechu, vníma naše pozemské bytie ako prerod, vyznáva Ježiša Krista ako človeka a Božieho Syna. Kristus preklenul priepasť medzi Bohom a ľudstvom. Keď človek prestáva žiť podľa tela, aby mohol žiť podľa ducha, nastupuje cestu k Bohu.

::

Kresťan by sa mal aj na politiku pozerať cez prizmu etiky. Všetko sa láme na kresťanskom hodnotovom systéme. Na tom záleží – a všetko ostatné, vrátane hry na ľavičiarov a pravičiarov, je podružné, odvodené. Kľúčové témy, ktoré by mali zaujímať kresťana ako občana a voliča: ochrana života, verejného poriadku a mravnosti, výchova a kultúra, rodina a ľudské práva v kresťanskom ponímaní, vlastenectvo a sociálna spravodlivosť (pri zachovaní podmienky rovnosti pred zákonom).

::

Keď žijeme pre svoju dušu a zdokonaľujeme ju v kresťanskom duchu, vtedy pomáhame aj iným, prispievame k zlepšeniu života celej spoločnosti. Bez Boha nedosiahneme slobodu ani spravodlivosť. K najväčším neprávostiam dochádza vtedy, keď sa Božie zákony nahradia ľudskými, keď sa o „pravde“ rozhoduje silou alebo hlasovaním, bez ohľadu na Desatoro.

(Rok 2014)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Rozvrat hodnôt.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.