- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. februára 2024

Dnešný svet

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Civilizačný okruh, ktorého sme súčasťou, je pod rastúcim vplyvom ateistického liberalizmu. Kresťanstvo je v našej časti sveta na ústupe, vytráca sa z vedomia ľudí, kresťanské hodnoty sú potláčané a znevažované. Nepochybne ide o zlý a nebezpečný trend, lebo v hre je všetko. Čo ho môže zvrátiť? Ak odhliadneme od možnosti nejakého zázračného riešenia, ktoré je nepravdepodobné (nedá sa naň spoliehať, hoci ho nemožno vylúčiť) – zostáva už len možnosť tvrdého stretu s následkami onoho bezbožného ťaženia proti poriadku a zdravému rozumu.

::

Je smiešne hovoriť o dobre spravovanej spoločnosti, o boji proti korupcii a nehovoriť pritom o Desatore. Je scestné hovoriť o zákonnosti a nehovoriť pritom o mravnosti a morálke. Je zvrátené hovoriť o tom, čo všetko človek môže a aké sú jeho práva bez poukázania na jeho povinnosti.

Samozrejme, ani v dnešnom svete nie je všetko zlé. Na rozdiel od minulosti je však náš ľudský svet rozbitejší. Prirodzené spoločenstvá sa rozpadajú, akoby ich nemalo čo spájať. Človek je osamotenejší, vystavený náporu všelijakých náuk, názorov, náhľadov, vystavený pokušeniam, bez dostatočnej opory v spoločenstve.

V minulosti žil jedinec spravidla v prostredí, ktoré ho viedlo istým smerom, podľa viery a tradície spoločenstva. Dnes skúša (je nútený?) hľadať každý sám a nanovo, ale na to človek nie je stavaný. Hoci, pravdaže, v konečnom dôsledku každý žije a rozhoduje sa sám a za seba, vždy je lepšie, keď má zázemie, keď cíti podporu, keď pociťuje spolupatričnosť.

Prijmime to ako príležitosť. Kresťan v súčasnosti neobstojí bez vedomého prežívania svojej viery. Zvykovosť nestačí. Musí nastať obrátenie, duchovné znovuzrodenie.

(Rok 2014)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Pokánie.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.