- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. februára 2024

Nedeľné slovo (258)

 

V pevnosti viery

„Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?“ (Rim 8, 31+33–34)

Ak je Boh s nami, koho sa máme báť? Pred kým strachovať? Najväčšia prekážka nášho osobného rastu a obrátenia je v nás.


Kardinál Sarah v knihe Katechizmus duchovného života píše, že premena nášho zmýšľania a života si vyžaduje, aby sme vstúpili do seba a venovali čas modlitbe: „Takejto duševnej činnosti budeme schopní, iba ak sa odpútame od všetkého ruchu, ktorý nás obklopuje.“

V pevnosti viery môžeme dúfať v Božie milosrdenstvo a pomoc. Kto nás potom obžaluje? Nijakej žaloby sa nebudeme musieť báť – ako Boží vyvolenci.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (257).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.