- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. februára 2024

Zápas o vieru

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Odpadlíctvo je vždy dielom diabla. Či nie je tragédiou, keď niekto pre človeka alebo svoje špekulácie zradí Krista? Keď trebárs pre kňaza, ktorý mu nie je sympatický, prestane chodiť do kostola? Alebo keď pre odvolaného funkcionára zanechá Cirkev? Či nie je tragédiou strata katolíckej viery?!

Kresťan musí rozvíjať a prehlbovať svoj duchovný život, musí pracovať na sebe, cvičiť sa v sebaovládaní, prekonávať zlé náklonnosti. Je to na jeho úžitok. Kto uveril Kristovi, ide za ním, napriek všetkým ťažkostiam a pochybnostiam. Nevzdáva sa, prekonáva zlo v sebe a zápasí o lepší svet. Kresťanská nádej presahuje rámec pozemskej existencie. Takéto poňatie života je pravým šťastím.

::

Švajčiarsky básnik a filozof H. F. Amiel (1821–1881) si položil otázku, čo má človek robiť, keď ho všetko opustí, keď stratí zdravie, blízkych, radosť zo života, schopnosť pracovať... Konštatuje, že je len jedna správna odpoveď – spojiť svoju vôľu s vôľou Božou: „Buď na svojom mieste, buď tým, kým máš byť, ostatné je v rukách Božích.“ A pridajme ešte jednu jeho myšlienku: „Človek, ktorý nemá svoj vnútorný život, je otrokom svojho okolia.“

::

Nepoznáme budúcnosť. Je však isté, že do konca vekov bude prebiehať zápas medzi dobrom a zlom. Frontová línia tohto dejinného zápasu prechádza vnútrom každého ľudského jedinca. A kto by mal v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?!

(Rok 2014)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Temné stránky súčasnosti.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.