- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. februára 2024

Nedeľné slovo (255)

 

Modlitba

„Ježiš včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ (Mk 1, 35)

Modlitba. Pozdvihnutie duše k Bohu. Uvedomenie si seba, vlastného údelu a poslania, uvedomenie si Božej veleby, prijatie Slova. Kairos – čas milosti.


Pán Ježiš bol mužom modlitby. A potom mužom činu. Modlitba je prvoradá, od nej sa odvíja to ďalšie, iné, následné...

Modlitba, jej prežívanie a uplatňovanie v každodennosti, sa môže stať spôsobom bytia. Je však nevyhnutné nájsť si na modlitbu čas, ako píše kardinál Robert Sarah v knihe Katechizmus duchovného života, „nebude to záťaž navyše, naopak, umožní nám to pokojne a v zmierení čeliť každodenným povinnostiam“.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (254).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.