- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. januára 2024

Nedeľné slovo (254)

 

Kto má moc

„V sobotu vošiel Ježiš do synagógy v Kafarnaume a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ (Mk 1, 21–24)

Ježiš učil ako ten, kto má moc. Dával najavo, že on je zdrojom duchovného života. Ľudia žasli nad jeho učením. Slová z jeho úst dostávali krídla, mali silu a údernosť, triafali do živého. Úžas, ohromenie, údiv, zdesenie – reakcie boli rôzne. Nebolo však možné prehliadnuť, nevšimnúť si, nebrať na vedomie jeho výzvy. Evanjelista zaznamenal slová chrámových zriadencov, ktorí mali Ježiša zatknúť. Na otázku predstavených, prečo ho nepriviedli, odpovedali, že ešte nikdy nikto nehovoril tak ako on (porov. Jn 7, 31–46).

Slová nezostali osamotené, sprevádzali ich skutky, aj zázračné, ako prejavy božskej autority. V súvise s tým si treba všimnúť, že Ježiš vždy spája pomoc človeku s podmienkou viery. Dá sa dokonca povedať, že nemôže zasiahnuť tam, kde viera chýba (porov. Mk 6, 1–6). Teda iba tým, čo sa na neho obracajú s vierou, dáva to, o čo prosia.

Zázraky priťahujú, ale nie každý ich prijíma s dobrou vôľou. Ježiš si isto uvedomoval, že ohlasovanie Božieho kráľovstva prostredníctvom divov má dvojaký účinok – niekoho povzbudí vo viere a niekoho pohorší. Rovnako ako v minulosti, tak aj dnes.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (253).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.