- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. marca 2024

Nedeľné slovo (259)

 

Otázka viery

„Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.“ (1 Kor 1, 22–25)

Zvyčajne chceme mať všetko usporiadané, roztriedené, oznámkované podľa našich predstáv. Lenže skutočnosť býva iná. Život ide málokedy súladne s našimi intenciami a už vôbec sa do nich nedá vtesnať.

Múdry človek prijme a zohľadní vo svojom živote aj to, čo nedokáže ovplyvniť. Prijme to ako fakt, s ktorým sa treba vyrovnať, ktorý treba zahrnúť do vlastného životného projektu.

Ide o to, či budeme s realitou spolupracovať, alebo či ju budeme popierať a ignorovať. Prvá možnosť, isto uznáme, je rozumnejšia. Súvisí to s otázkou viery. Verme, že Boh prozreteľne usmerňuje chod sveta, i keď celkom nerozumieme jeho rozhodnutiam.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (258).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.