- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. marca 2024

Nepriatelia náboženstva zmenili taktiku

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Kresťania sa na Slovensku najviac zaslúžili o pád komunistického režimu, priniesli najviac obetí a prejavili najviac vytrvalosti a odvahy v mnohoročnom zápase o zmenu spoločenského systému. Keď však k zmene došlo, za víťazov sa vyhlásili „slušní“ liberálni demokrati, pričom si získali sympatie značnej časti voličstva, ktorej šlo hlavne o zlepšenie materiálnych podmienok života.

Komunizmus bol nahradený ateistickým liberalizmom. Komunisti sa prezliekli za demokratov a pokračovali (pokračujú) v ťažení proti kresťanstvu.

::

Naša minulá naivita bola v istom zmysle prirodzenou reakciou na situáciu, na pomery, v ktorých sme žili, a bola tiež odrazom nádeje, že hádam väčšina ľudí po skúsenosti s komunizmom pochopí, kde je pravda a východisko z biedy.

::

Hlbší ponor do problematiky nám ukazuje podstatnú spriaznenosť socialistov a liberálov – proti kresťanom a vlastencom. Táto spriaznenosť vychádza z osvietenského hnutia, ktoré sa usiluje o spoločnosť bez Boha, organizovanú podľa čisto ľudských predstáv. Keď sa človek stane mierou všetkých vecí, náboženstvo sa javí ako prekážka, alebo ako niečo zbytočné.

Nepriatelia náboženstva zmenili taktiku. Už to nie sú komunisti so svojím vulgárnym materializmom a hrubým správaním, sú to napohľad slušní, vychovaní a nadovšetko tolerantní ľudia, ponúkajúci slobodu, prosperitu a „dobre spravovanú spoločnosť“... A sladkým rečiam o slobode ľudia radi podľahnú.

(Rok 2014)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Dnešný svet.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.