- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. júna 2024

Duchovná púšť

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Krajina sa nestáva pustou iba zánikom telesného života, ale aj života duchovného. Svet bez viery, bez živého náboženstva a plodivej kultúry predstavuje duchovnú púšť. Takýto svet, akokoľvek bohatý, akokoľvek technicky vyspelý, nemá budúcnosť, smeruje k zániku. Striedanie, reprodukovanie, prepočítavanie čohokoľvek nemá potenciu vývoja, a nič skutočne životaschopné nevznikne ani zo synkretizmu. Plodivú silu má iba to, čo je pôvodné a čisté.

Spolu s Oswaldom Spenglerom môžeme povedať, že civilizácia, ktorá prestáva rešpektovať vlastné limity, pohŕda svojimi koreňmi a odlučuje sa od nich, prestáva zároveň normálne fungovať – nafukuje sa, aby napokon spľasla. Človek našich čias je duchovný nomád – bez domova, bez ukotvenia a kultúrneho hniezda, oddelený od koreňov. A z faktu vykorenenia vyplýva jav, ktorý je čoraz zrejmejší – „neplodnosť civilizovaných ľudí“. Podľa Spenglera sa tento jav nedá vysvetliť každodennou kauzalitou, ako sa o to pokúša moderná veda, je to jav odzrkadľujúci „metafyzický obrat k smrti“.

„Posledný človek svetových miest už nechce žiť; zrejme chce ako jednotlivec, ale nie ako typ, ako množina; v tejto súhrnnej bytosti vyhasína strach pred smrťou. To, čo pravého roľníka zachváti hlbokou a nevysvetliteľnou úzkosťou, myšlienka na vymretie rodu a mena, stratilo svoj zmysel... Deti nie sú nielen preto, že sa stali nedosiahnuteľnými, ale hlavne preto, lebo až do krajnosti vystupňovaná inteligencia už nenachádza žiadne dôvody na ich existenciu“ (Oswald Spengler: Zánik Západu).

::

Dostávame sa k ďalším paradoxom vykorenenej spoločnosti. Jednotlivec sa bojí smrti, nechce ju vidieť, nechce o nej premýšľať, ale pritom svojím spôsobom života predurčuje koniec svojho rodu, národa i kultúry. Myslenie spútané racionalizmom človeka vedie do iracionálneho sveta kvázi vedeckých teórií a odborných riešení. Ľudský rozum, vraj vymanený zo zovretia metafyziky, stráca povedomie o múdrosti a nenachádza žiaden uspokojivý životný smer. Dochádza k hodnotovému pomäteniu. Ale to už z dejín poznáme: „Na tomto stupni sa začína vo všetkých civilizáciách štádium desivého vyľudňovania. Mizne celá pyramída ľudstva schopného kultúry... Nakoniec zostane len primitívna krv, avšak olúpená o svoje silné a na budúcnosť bohaté prvky“ (Oswald Spengler: Zánik Západu).

::

Miznúce kultúrne osobitosti uvoľňujú priestor globalizácii. Svojské kultúrne črty a zvyky zanikajú. Obrazne povedané: z mnohých čarokrásnych bystrín, potokov a riek sa stáva jeden mútny veľtok, v ktorom dominuje nízka kultúra konzumu. Tento veľtok chce pohltiť všetko, preto je čoraz ťažšie ísť proti prúdu, ísť k prameňu; a mnohí pochybujú, či ten prameň ešte vôbec môže dať čistú živú vodu.

(Rok 2020)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Barbarský svet.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.