- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. júna 2024

Nedeľné slovo (275)

 


Ovocie

„Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ (2 Kor 5, 17)

Strom poznať po ovocí. Kresťanstvo – správne pochopené a prijaté, žité a odovzdávané – prináša dobré ovocie, a to aj v súčasnosti, pretože Ježiš Kristus je stále prítomný medzi nami. Ak ide o vieru v Boha, nezáleží na čase, nezáleží na storočí, nerozhoduje ani miesto či stupeň civilizačného rozvoja. Evanjelium je vždy rovnako pravdivé a aktuálne, univerzálne a nadčasové.

Spisovateľ Jozef Holzner v knihe o apoštolovi národov svätom Pavlovi pekne a múdro vyjadril požiadavky, s ktorými prichádza Kristus: „Kresťania majú byť čistí ľudia, ktorí nelipnú na imaní a nie sú sebeckí, pritom však sú ozajstní a smelí... Cirkev má za úlohu posvätiť a pokresťančiť národy a kultúry, dať im duchovný cieľ, mravný ideál, aby sa podľa neho tvárnili.“

Ježiš Kristus včera, dnes a zajtra: os dejín a nádej ľudstva. Čo na tom, že mnohí neveria? Ide vari o počty a čísla? Kvantita nerozhoduje, hoci – nepochybne – na každej duši záleží. Keď si to človek uvedomí, neostane v ľahostajnosti ani v pohodlnosti, ale začne pracovať na sebe, na spáse svojej i spáse svojich blížnych.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (274).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.