- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. augusta 2010

K smerovaniu človeka

(Hosťovský priestor)

Zdá sa mi, že každý človek príde nakoniec k tomu, že celý zmysel jeho života spočíva v tom, koľko šťastia a koľko lásky rozdal. Koľkokrát sa potkol, koľko hriechov napáchal, alebo naopak, ako prísne dodržiaval určité zákony a pravidlá, to už nie je natoľko podstatné.
Život človeka mi pripadá podobný akejsi špirále točiacej sa okolo pevnej osi. Tak, ako tá špirála z tej osi vychádza, takisto sa k nej nakoniec vždy navráti. Nech by sa akokoľvek od nej vzďaľovala, nikdy sa okolo tej osi, okolo tohto spojiva začiatočného i konečného bodu neprestáva vinúť. U niekoho toto pochopenie nevyhnutného smerovania a návratu príde skôr, u iného neskôr, niekto tú milosť dostane až v hodine smrti. Hádam aj v tom je zmysel výroku „ak nebudete ako deti“, lebo tie sú od tejto reálnej osi ešte najmenej vzdialené.
Akékoľvek snahy po moci, kariére a majetku nás robia len slepými k tomu smeru, ku ktorému sa nutne musíme vrátiť, pridávajú nám zbytočné starosti a škody. A táto vývinová špirála, často s neuveriteľnými a paradoxnými vychýleniami od svojej osi, sa realizuje aj v histórii všetkých spoločenstiev.

Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor. Úryvky z jeho rozsiahleho diela Svedectvo času uverejňujeme na pokračovanie.

Súvisiaci článok: Rozhovor s Vladom Gregorom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.