- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. marca 2012

Pozdvihovanie dobra

(Úvaha Vlada Gregora)

Počas nedávnej predvolebnej kampane sme vnímali špinavosti, ktoré konkurenčné strany a zákulisné skupiny na seba vzájomne vylievali. Popritom vidíme biedu ľudí, ktorí k nijakým takýmto čertovým spolkom nepatria a zúfalo sa snažia udržať si aspoň akú-takú sebaúctu a aspoň zdanlivo slušné živobytie. Človeka chytí nielen znechutenie, ale priam zúfalstvo pri pohľade na tieto protiklady a paradoxy. Lenže, práve zúfalstvo je z kresťanského hľadiska tým najhorším a najťažšie napraviteľným hriechom. Možno častejšie je len nezavinenou chybou, ale polemiku o teórii zúfalstva prenechávam teológom.

Herakleitos tvrdí niečo také, že boj je matkou všetkých vecí a je osudom človeka bojovať a nevzdávať sa, ba je to priam jeho definíciou. Je to asi najlepší recept proti zúfalstvu z tých mnohých bolestí a bezvýchodiskových očakávaní, ktoré sa v súčasných krízových časoch zvlášť očividne prejavujú. Sám som nemal ľahký život a bol som niekoľkokrát zrazený na samé dno – aj fyzicky, aj psychicky. Doteraz vždy som ale vstal ako ten antický fénix z popola, ale nie pre tieto pohanské mýty, ale pre Kristove povzbudzujúce slová o prísľube občerstvenia pre nás, ktorí sa tak namáhame, že sme občas až preťažení.
Okrem toho, my naozaj vážne berieme jeho slová o tom, že kto sa nevzdá snahy po akejkoľvek, čo len trochu špinavej kariére a úsilia o hocijakú, hoci len trochu špinavú mamonu, nemôže byť jeho učeníkom. Toto samozrejme neznačí, že nemáme bojovať o ako-tak slušný život pre nás a pre našich blízkych, ale značí to, že máme chcieť byť „čistými od tohto sveta“, hocijako sa to zdá neuskutočniteľné a nedosiahnuteľné.
Je zaujímavé, ako nás pred agresiou a zúfalstvom brzdí práve prítomnosť ženskej bojovnosti, občas nelogickej a otravnej, ale nevzdávajúcej sa v snahe o slušnosť, dekórum, pekné detaily a aspoň akú-takú dôstojnú hierarchiu a čarokrásne tradície. Je totiž iná ženská religiozita a iná je mužská religiozita; a nakoľko je mariánska úcta v očiach mnohých smiešna a nepodložená, natoľko je dôležitá a nevyhnutná. Je to skutočne nenahraditeľný liek proti zúfalstvu a zdroj obdivného optimizmu, napriek všetkej škaredosti a bolesti naokolo. Takisto je to prostriedok proti pocitom nezmyslu a záchrana pred anarchiou a nezmyselnými kvázi revolúciami, ktoré prinášajú nakoniec viac zla a obetí ako tá najhriešnejšia hierarchia.
Úcta k žene, ktorú cítime z Kristovho života a evanjelií je teda absolútne nóvum a neakceptuje ju ani novodobé židovstvo a tobôž islam. Popri všetkej úcte k nim, snahe o toleranciu a priateľské vzťahy, si teda dovolím vystríhať kresťanstvo, aby neustupovalo od vyžadovania úcty k jedinečnosti Kristovej zvesti a od hoci aj riskantných snáh o jej obranu. Pretože len v tomto je cesta k reálnemu ovčincu a jednému pastierovi a len v pochopení a prijatí Krista je záchrana pre ľudstvo.
Zlo sa skutočne nevyhnutne generuje a zvádza nás ku kapituláciám a rezignácii z idealizmu, ba dokonca k výsmechu snáh o svätosť, ale aj vďaka účinkom zla povstáva silnejšie dobro a jeho existencia a vplyv sú pre mňa minimálne tak nepopierateľné, ako to reálne zlo a krivdy všade naokolo.
Mnohokrát som si teda aj ja zúfal. Ale vždy mi svietil nad písacím stolom nápis: „Mierou Božieho riadenia v našom živote je dôvera, ktorú v toto riadenie máme.“
A akousi divnou náhodou sa stalo, že aj prezentácia mojej knihy Svedectvo času času pripadla práve na sviatok autora tohto výroku, sv. Františka Saleského, patróna spisovateľov a novinárov.
PER MARIAM AD JESUM!

Autorom príspevku je Vlado Gregor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.