- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. októbra 2012

Krása v živote a v umení


Naozaj hodnotné umenie sa zakladá na úsilí o harmonickú jednotu krásy, pravdy a dobra. Akokoľvek zložité sú vzájomné vzťahy týchto kategórií, len ich prepojením sa dá vyjadriť mnohorakosť života.

Dejiny ľudstva i dejiny umenia síce potvrdzujú možnosť oddelenia krásy, pravdy a dobra, ale to vždy znamenalo narušenie žiaducej rovnováhy. Príkladom nevyváženosti a jednostrannosti je krása postavená na disharmónii – pôsobí okamžite, zmocňuje sa emócií, ale je prchavá a v konečnom dôsledku bezcenná.
Predstavy o kráse sú vskutku rozmanité, no nesmú podliehať náhodnému relativizmu ani zámernému deformovaniu. Krásne v pravom zmysle slova je to, čomu neprotirečíme, s čím vnútorne súhlasíme, čo nás napĺňa radosťou.
::
Viac nájdete v zbierke zamyslení Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.