- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. novembra 2012

Život a smrť


Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých – dva sviatky pripadajúce na prvé novembrové dni. Sviatky, ktoré nás vedú k otázkam o zmysle života.

V tomto čase sú naše mysle i srdcia plnšie spomienok, modlitieb, otázok, obáv i nádejí. Viac než inokedy navštevujeme cintoríny, myslíme na tých, čo nás predišli do večnosti. A myslíme azda viac aj na náš vlastný odchod z tohto sveta.
Paradoxne, smrť je súčasťou života, tvorí spolu s narodením jeho rámec. A viera, nádej a láska prekonávajú, prelamujú úzkosť našej pozemskej existencie, spájajú nás s večnosťou a s všemohúcim Pánom všetkého. On určil mieru nášho života...
::
Viac nájdete v zbierke úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.