- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. júna 2013

Čo osoží

Zrkadlo Písma – 22/2013

Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
(Gal 1, 10)

Páčiť sa Bohu aj ľuďom – svätý Pavol v tom vidí rozpor, tak ako jeho učiteľ Ježiš. Nedá sa slúžiť dvom pánom naraz, naplno a zo srdca. Paradox (zdanlivý protiklad): ak chceme nasledovať Ježiša Krista, musíme zanechať svet, ale zároveň musíme svet meniť, byť jeho soľou.

Meniť svet – meniť ho pretváraním seba, prekonávaním zla v sebe. Kto zmení seba, zmení svet. Platí to v kladnom i zápornom zmysle. Zmeniť seba (a svet) môžeme k lepšiemu i k horšiemu. Boli sme stvorení ako slobodné bytosti.
Všeličo vieme, dokážeme, no nie všetko nám osoží. Takto to vystihuje svätý Augustín (v diele Boží štát): „Nech sa preto ktokoľvek nazdáva, že pre slobodu v hrešení bude šťastný, omnoho šťastnejší by bol, ak by mu v tom zabránili.“
Sloboda má hranice, tak ako má hranice všetko v živote človeka. Ide o hranice dané Božím zákonom. Nemenné mravné normy sú etalónom, ktorého sa treba pridŕžať. Prečo nemenné? Veríme, že nie sú výplodom ľudského úsudku, ale zjavenou pravdou.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Podľa viery.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.