- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. januára 2014

Redakčný vestník – január 2014

Na prelome rokov zvykneme bilancovať uplynulé obdobie a dávať si predsavzatia do budúcnosti. Robievam to aj ja a nemohol som pritom obísť ani PriestorNet.
Táto stránka vstupuje do nového roka s novou grafickou podobou a s prísľubom bohatšieho obsahu. Chceme šíriť dobré a pekné slovo bez ohľadu na úspech či neúspech v očiach sveta.

V priebehu roka 2013 tu bolo publikovaných približne 160 príspevkov. Pripomeniem tri najčítanejšie:
1. Strom sa pozná po ovocí (rozhovor s básnikom, literátom a šéfredaktorom časopisu Vox Pavlom Prikrylom);
2. Absolvujme prestížne školy, ale všímajme si aj to, čo ľudí bolí (úvaha Vlada Gregora o úlohe kresťanstva dnes, na pozadí porovnania minulosti a prítomnosti, starších a mladších);
3. Demokracia, autorita a poslušnosť (Vlado Gregor v článku reflektuje problematiku autority, poslušnosti a slobody, zaoberá sa problémom elitárstva a neobchádza ani záležitosť odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka).
V novom roku všetko dobré – a dočítania v PriestorNete!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.