- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. januára 2013

Demokracia, autorita a poslušnosť

Vlado Gregor
(Zamyslenie Vlada Gregora)

SÚ POTREBNÉ HIERARCHIE A NAOZAJ SA NIEČO PRED BOHOM NATRVALO SKRYJE?

Problém autority a poslušnosti, alebo naopak slobody a možnosti odvrávať sa ťahá ľudstvom od počiatku organizovanej spoločnosti. Moja generácia mala vzácnu možnosť zažiť a pomerne šťastne prežiť aj autoritatívny systém, ktorý možno krajšie nazvať hierarchický a škaredšie totalitný.

Možno teraz nahnevám ľudí z oboch táborov, ale idea komunizmu a idea kresťanstva majú spoločné črty. Oba tieto smery majú nejaké ideály, ktoré ťažko presadzovať bez hierarchizácie, autority a občas bezpodmienečnej poslušnosti. Pretože ľudia sú takí, akí sú a akákoľvek organizácia bez kontroly a odstupňovanej poslušnosti sa rozsype. Ja si to veľmi dobre uvedomujem napriek tomu, že celý život som si dovolil hovoriť, čo si myslím, a mal som to šťastie, že aj robiť som mohol to, čo ma baví.
Nepochybujem o tom, že akýkoľvek poriadok je lepší než najlepšia anarchia a akékoľvek absolutizovanie slobody poniektorých značí bezohľadný posmech zo všetkých ostatných, z tej mlčiacej a robotujúcej väčšiny, ktorá robí život na zemi znesiteľným.
Málokedy sa otvorene vyjadrujem ku konkrétnej osobe, ale v prípade odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka som už stratil trpezlivosť a možno iným smerom, než by väčšina z vás očakávala. Slovenské príslovie hovorí, že posledný je to vták, čo si do vlastného hniezda špiní, a práve to je tento prípad. Podstatou nielen kňazstva, ale akéhokoľvek kresťanstva je pokora, a tá emeritnému arcibiskupovi očividne chýba, a to zvlášť voči starším ľuďom. Je to ďalší paradox v mojom živote, že mi vždy viac rozumeli starší ľudia, ktorí už niečo zažili a prišli na to, ako to na tomto guľatom svete chodí.
Demokracia a možnosť robiť si to, čo ja chcem, sú iste dôležité a pre mnohých lákavé. Občasný demokratický výdych je aj potrebný, aby sa predišlo tým najväčším karikatúram a najhroznejším následkom diktatúr. Ale na druhej strane tzv. bezbrehá demokracia vedie ešte k niečomu horšiemu a vedel to už Sokrates, ktorého výstraha teraz koluje po internete. Ide totiž o to, že hierarchie a skupinky sa vytvárajú tak či tak a ak sa tzv. slobode úplne popustí uzda, prichádza k utajovaniu a nehoráznej nezodpovednosti. Nikto o ničom nevie, nikto za nič neručí, o všetkom rozhoduje moc a peniaze, ktoré sa vedia výborne maskovať a ešte lepšie manipulovať a pritom sa tváriť veľmi šľachetne a oslobodzujúco.
Dotknem sa v tejto súvislosti ešte problému vytvárania aj zanikania elitných a výberových organizácií typu Teofórum. Kristus jasne tvrdí, že nemáme chcieť byť mnohí učiteľmi a hoci to oficiálny učiteľský úrad Cirkvi možno v našich očiach občas preháňa, tí "masoví" ľudia, ktorými tak často pohŕdame, nepôjdu za ďalšou učiteľskou organizáciou, ktorá chce o niečom zase poučovať, ktorá ale v ničom nechce ochutnávať trpkosť, ktorú zažívajú práve oni. Práve odstraňovaniu tejto trpkosti a uľahčovaniu bremien sa venovala druhá Božská osoba Ježiš Kristus.
Kritizujeme často ženy za nedostatok racionálneho myslenia, za neschopnosť tvoriť poradovníky, za netrpezlivosť a podobne. Pritom si ale neuvedomujeme, nakoľko je dôležitá ich intenzívna potreba urobiť niečo hneď a poriadne. Ja sám sa tentoraz vyjadrujem dosť konkrétne a radikálne. Pritom ale považujem ľudí typu Róberta Bezáka a organizácie typu Teofóra nielen za potrebné, ale mám ich aj rád. Čeria totiž stojaté vody a dokážu znovu rozvoňať zatuchliny a plesne, ktoré pri príliš pevnej hierarchii zákonite vznikajú. Ak sa nám ale vzďaľuje modus vivendi, logicky sa približuje modus moriendi.
Pri lieku je dôležitá nielen dávka, ale aj odolnosť pacienta, tiež vek a mnoho iných parametrov. Je iste potrebná disciplína, ale dôležité je občas aj sa slobodne a voľne porozprávať a vyznať si navzájom nielen svoje viny, ale aj viny tých iných. Kristus dobre vedel, o čom hovorí, keď nám prikázal milovať svojich nepriateľov.
Kyrie eleison!

::
Autorom príspevku je publicista Vlado Gregor.
Súvisiace články:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.