- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. apríla 2014

Myšlienky z rozhovorov (6)

Pevnou súčasťou obsahovej zložky PriestorNetu je rubrika Rozhovory, kde uverejňujem exkluzívne rozhovory so zaujímavými ľuďmi, najmä z oblasti umenia a literatúry. Domnievam sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto som sa rozhodol pripomenúť ich (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov. Tentoraz majú slovo: básnik Robert Hakala, spisovateľ a vydavateľ Juraj Kuniak, vydavateľ a šéfredaktor časopisu Vox Pavol Prikryl.

:: Mojou hlavnou témou je človek, jeho prechod cez pominuteľný život a hlavne cesta, ktorú si zvolí a po ktorej prejde cez všetky životné prekážky, radosti, trápenia... Aj v poslednej zbierke zaznamenávam svoju cestu, ktorú som si zvolil, a aj témy jednotlivých básní k tomuto smerujú. Môže sa zdať, že sú tam verše reálne a také, o ktorých si mnohí pomyslia, že sú vymyslené... Nie vždy je to pravda. Mnohokrát to zdanlivo reálne je v mojom prípade vymyslené, a to, čo sa iným zdá nereálne (vymyslené) je reálne... (Robert Hakala).
:: Aurelius Augustinus už pred 1600 rokmi na vyjadrenie podstaty zla používal pojem motus inordinatus, pričom mal na mysli neusporiadaný pohyb, hroziaci západnej civilizácii úpadkom do svetonázorového chaosu. Je zrejmé, že podstata zla sa nezmenila. Denne sme svedkami, koľko ľudí je stále menej svojich, keď pri ich ľahkom štýle a celkovej nepripravenosti na život (v zmysle až analfabetizmu) ani nezbadali, aké víry ich uchytili. V živote a tvorbe sa usilujem napredovať cestou, na ktorej môžem byť slobodný, prostý, usporiadaný a svoj... (Juraj Kuniak).
:: Časy sa menia, básnikov vystriedali adolescentní fešáčikovia, o ktorých už zajtra nikto nebude vedieť. Je to v poriadku, vždy bol kult akýchsi sezónnych celebrít. Lenže s pribúdajúcim vekom obdivovateľov sa menil aj objekt ich obdivu. Zvážnieval. Aj teraz sa mení, lenže akosi nezvážnieva. Z popovej či hereckej hviezdičky sa obdiv prenáša na telenovely... No konkurujte aj tým najkvalitnejším sonetom 132. časti o nevinnej, krásnej vidiečanke z argentínskej pampy, ktorej jeden boháč ubližuje, druhý ju miluje... (Pavol Prikryl).
::
Prečítať si môžete aj Myšlienky z rozhovorov (5).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.