- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. apríla 2014

Hľadá sa kresťan

ZÁPISNÍK – 17 / 2014
 „Každý človek sa môže stať kresťanom, ale iba ten, kto sa ním skutočne stane, je bratom.“
                                                                              Joseph Ratzinger

Čo to znamená byť kresťanom? Čo to znamená z pohľadu jednotlivca a čo z pohľadu verejnosti? Kto je považovaný za kresťana a kto ním skutočne je? Ako sa človek stáva kresťanom?

Prvou podmienkou je krst. Ako sa píše v Katechizme Katolíckej cirkvi: „Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme... začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“
No nie každý pokrstený zostáva v Cirkvi a vo viere. Rímsky cisár Julián Odpadlík chcel pohanským obradom zo seba zmyť pečať krstu. Podľa Gorazda Zvonického v tomto cisárovi majú svoj vzor a svojho patróna bojovní ateisti všetkých čias.
Bývalý politik a súčasný spisovateľ Jozef Banáš (iný slovenský spisovateľ, Balla, ho radí medzi výrobcov, chrličov, obchodníkov so slovom, ktorí vedia písať, ale v rámci poklesnutej normy a toho, čo potrebuje trh), teda Jozef Banáš sa zas vyjadril takto: „Kresťanom som sa stal aktom krstu bez môjho slobodného rozhodnutia.“ Zdá sa, že aj on chce zo seba zmyť pečať krstu – znevažovaním Cirkvi a knihami, v ktorých spochybňuje jej učenie.
Je zrejmé, že krst nepostačuje. Krst je dobrý začiatok, ktorý umožňuje, ale vždy nezaručuje dobrý koniec. Nemôže zaručiť vzhľadom na slobodnú vôľu človeka.
Svätý Augustín hovorí o skrytých členoch Cirkvi, ktorí možno ani netušia o svojom budúcom príklone k Bohu a na druhej strane o falošných kresťanoch v Cirkvi samotnej, o prepletenosti Božieho štátu a svetského štátu: „Na tomto svete sú oba štáty spletené medzi sebou a budú vzájomne pomiešané, kým sa na poslednom súde neoddelia.“
Pomenovanie kresťan je odvodené od slova Kristus. Kresťanom je ten, kto vyznáva, že Ježiš je Kristus – syn živého Boha. Kresťanom je človek vedome nesúci svoj údel, majúc na pamäti Ježišove slová: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa...“ (Jn 14, 6); „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma...“ (Mt 16, 24).
Ján Maršálek
Literatúra:
Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Úvod do kresťanstva; Dobrá kniha, 2007
Katechizmus Katolíckej cirkvi; Spolok svätého Vojtecha, 1999
Gorazd Zvonický: Keď mlčať nie je zlato; Matica slovenská, 2006
Rozhovor so spisovateľom Jozefom Banášom; Literárny týždenník č. 13-14/2014
Rozhovor so spisovateľom Ballom; Knižná revue č. 16-17/2013
Svätý Augustín: Boží štát; SSV a Lúč, 2005
::
Predchádzajúca stránka Zápisníka: Veľká noc: viera a nádej.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.