- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. júna 2015

Cena kresťana

Vlado Gregor
Má byť kresťan utajený a krásny,
alebo je povinný byť verejný a jasný?
Je vždy veľkým pokušením budovať si určité štruktúry, do ktorých tí menejcenní a neschopnejší nevidia, a robiť výber ľudí podľa určitých, stále lepších a dokonalejších kritérií. Milí moji, uvedomme si, že nič horšie a nič viac nemôžeme robiť proti Kristovmu učeniu ako práve toto! Prečo mali kresťania dlhodobo najviac mučeníkov, nielen celkovo, ale aj percentuálne, a majú ich doteraz? Pretože sa nechcú prispôsobovať tomuto svetu – a ak strácajú túto svoju prednosť a energiu, prestávajú byť kresťanmi. Vari sa neprispôsobujeme tomuto svetu, keď sa „zašívame“, zatajujeme a v prípade potreby aj klameme do očí?!

V tom je prednosť a cena kresťana, že má odvahu a cíti povinnosť vyznávať Krista verejne a za každých okolností. Je iste zbytočné a nešetrné ísť hlavou proti múru, ale nikdy nemôžeme tvrdiť, že ten múr, ktorý oddeľuje a rozdeľuje ľudí, je dobrý!
My naozaj máme byť svedkami evanjelia, a preto si vážim statočných a presvedčených svedkov Jehovu, aj keď veci zjednodušujú a tvoria slepé uličky, od ktorých sa potom sami odvracajú a popierajú ich. Ale je veľký rozdiel medzi nimi a scientológmi alebo moonistami, ktorí vystupujú pod krycími názvami, majú dovolené klamať v záujme organizácie a evidentne im ide viac o moc ako o pravdu. Toto isté môžeme, žiaľ, v určitej miere povedať aj o islame a židovstve, ktoré majú uzákonené, že ich blížnym je predovšetkým ich spoluveriaci, a vzťahujú iné zákony a spôsoby správania na nich a podstatne iné na tých iných a mimo.
Áno, máme byť milosrdní a odpúšťajúci, ale musíme si uvedomiť, že zákony popierajúce rovnakú hodnotu ľudí, či už inovercov alebo žien, v žiadnom prípade nie sú kompatibilné a či porovnateľné s evanjeliom. Ani šaría, ani talmud nie sú rovnocenné so slovami a zásadami Ježiša, o ktorom veríme, že bol Božím synom a dokonalým tlmočníkom večných a pravdivých zásad.
Ak teoreticky aj fakticky popierame Kristovu jedinečnosť, robíme samých seba zbytočnými a kašleme na hodnotu Kristovej obety, a tiež milosti a pravdy, ktoré nám za cenu veľkej námahy a poníženia osobne odovzdal do rúk. Ak máme byť ochotní obetovať život a aj za cenu straty pozemskej existencie nepopierať Kristove slová, musíme mať k tomu primeranú vieru a dostatočnú motiváciu.
Preto na záver opakujem, že k tým iným, variabilným a rôznorodým máme byť milosrdní a tolerantní, ale nesmieme pritom zabúdať, že aj my máme svoju inakosť.
::
Vážený čitateľ, váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

1 komentár:

  1. K slovám o rovnocennosti či lepšie nerovnocennosti náboženstiev, kultúr a svetonázorov by som dodal, že kresťanstvu sa nevyrovná ani dnešný pseudoracionalizmus, ktorý má na všetko „odborníkov“, no v podstate ide proti zdravému rozumu.
    V poslednom čase som na stránkach PriestorNetu viackrát citoval Patricka Buchanana, a urobím tak aj teraz, pretože jeho úvahy (v knihe Smrť Západu) považujem za zásadné. Píše:
    „Z dejín vyplýva, že všetky národy, kultúry a civilizácie nie sú si rovné. Niektoré dosahovali veľkosť často, iné ju nedosiahli nikdy. Ani všetky životné štýly nie sú rovnocenné, ani všetky náboženstvá, ani idey. (...) Aj keď všetky idey majú právo na to, aby boli vypočuté, žiadna nemá automaticky právo na to, aby sa jej vzdávala úcta.“
    Rovnosť kultúr hlásajú pohrobkovia marxistov, oblečení do hávu tolerancie. Buchanan sa však pýta: „Kto vo svojom srdci naozaj verí v rovnosť všetkých civilizácií, kultúr a vyznaní?“

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.