- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. júna 2015

Prijmime iba prenasledovaných kresťanských utečencov

Karol Dučák
Odmietnime povinné kvóty,
ale nedajme zahynúť kresťanom v Iraku a Sýrii!
Nedávno som si prečítal petíciu slovenských občanov (petícia) ktorá požaduje od vlády Slovenskej republiky odmietnutie návrhov Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných kvót imigrantov. Z textu je jasné, o čo ide. Jej znenie je nasledovné:

Odmietame kvóty pre migrantov
My, občania Slovenskej republiky, svojím podpisom petície potvrdzujeme, že žiadame vládu tejto krajiny, aby rázne odmietla všetky návrhy Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných kvót pre utečencov. Sme presvedčení, že udeľovanie azylu by malo zostať čisto v kompetencii národných štátov. Súhlasíme s tým, aby naši humanitárni pracovníci v primeranej miere pomáhali priamo na území daných štátov, tak ako to bežne robia v prípade rôznych živelných katastrof. V hromadnom prijímaní kultúrne veľmi odlišných, najmä moslimských imigrantov  vidíme obrovské bezpečnostné a ekonomické riziko pre našu krajinu i jej demokratické zriadenie. V prípade, že Európska komisia bude cez odpor SR vynucovať, legislatívne či akýmkoľvek iným spôsobom, umiestňovanie imigrantov (utečencov) v SR, žiadame vládu a parlament SR, aby iniciovali kroky na vypísanie národného referenda v tejto otázke.
V niečom sa s autorom petície stotožňujem. Aj ja odsudzujem kvóty týkajúce sa migrantov, ktoré nám stanovil byrokratický moloch v Bruseli. Žiada sa mi doplniť, že súčasný vývoj Európskej únie sa uberá veľmi nešťastným smerom. Namiesto pôvodnej idey decentralizovaného zoskupenia národných štátov, zapojených do kooperácie v rôznych oblastiach politického, hospodárskeho a kultúrneho života, sa z EÚ stáva centralizovaný útvar, oberajúci národné štáty o najdôležitejšie kompetencie. Masívny byrokratický aparát Únie, požierajúci množstvo finančných prostriedkov, sa správa ako obrovský valec, ktorý zadúša kresťanské korene Európy a vnáša do európskeho priestoru dekadentné ideológie. Pripravuje tým pôdu pre nastolenie homogénneho superštátu, v ktorom by zanikli národné špecifiká jednotlivých krajín. Čo je však najhoršie, európsky byrokratický aparát sa výraznou mierou podieľa na sekularizácii Európy a vystavuje ju existenčným hrozbám v budúcnosti.
Nesúhlasím s povinnými kvótami na prijímanie migrantov, ktoré nám chce Brusel vnútiť. Udeľovanie azylu musí zostať v kompetencii národných štátov, ktorých predstavitelia najlepšie poznajú pomery vo svojej vlasti, ako aj kritériá, ktoré chcú pri udeľovaní azylu uplatňovať.
So znením vyššie uvedenej petície sa však nemôžem celkom stotožniť, pretože v tejto petícii je povedané „A“, no nie je tam povedané „B“. To „B“ je problém kresťanských utečencov zo Sýrie a Iraku, ktorí si útekom zachraňujú vlastný život.
Ak sa chceme volať kresťanmi, musíme sa aj správať ako kresťania a poskytnúť pomoc sýrskym a irackým kresťanom, ktorí bojujú o holý život. Oni utekajú zo svojej vlasti preto, lebo moslimovia odrezávajú hlavy ich bratom a sestrám v Kristovi. Preto som vypracoval nové znenie textu – ako verejnú výzvu, ktorú predkladám občanom:
Odmietnime imigračné kvóty, ale nedajme zahynúť prenasledovaným kresťanom!
Občania Slovenskej republiky, žiadajme vládu nášho štátu, aby rázne odmietla všetky návrhy Európskej komisie a Európskeho parlamentu na zavádzanie povinných imigračných kvót. Udeľovanie azylu by malo zostať čisto v kompetencii národných štátov. Prijímať by sme mali len kresťanských utečencov (zo Sýrie a Iraku), ktorých život je bezprostredne ohrozený. V hromadnom prijímaní kultúrne veľmi odlišných, najmä moslimských imigrantov sa skrýva obrovské bezpečnostné a ekonomické riziko pre našu krajinu i jej demokratické zriadenie. V prípade, že Európska komisia bude vynucovať, legislatívne či akýmkoľvek iným spôsobom, umiestňovanie imigrantov (utečencov) v Slovenskej republike, treba túto otázku riešiť formou referenda.

::
(Svoj súhlas, resp. nesúhlas s predmetnou výzvou môžete prejaviť komentárom pod článkom, alebo zaslaním e-mailu na adresu redakcie.)

2 komentáre:

 1. Karol Dučák23.6.15

  Takže už je to čierne na bielom. To, čo bolo verejným tajomstvom, je už aj oficiálne potvrdené.
  Mnohé svetové agentúry priniesli správu o tom, že teroristická skupina ISIS, kruto popravujúca kresťanov a slobodne zmýšľajúcich ľudí na územiach Sýrie a Iraku, je dielom tajných služieb USA. Judicial Watch, právnická kancelária so zameraním na podporu verejného záujmu v USA, dostala tajný dokument vlády USA (http://www.judicialwatch.org/), ktorý dokazuje, že vlády krajín Západu sa účelovo spojili s Al-Káidou a ďalšími islamistickými extrémistickými skupinami, aby destabilizovali režim prezidenta Assada v Sýrii. Nešťastie miliónov ľudí v regióne a problémy s prílivom imigrantov k brehom Európy majú teda už aj oficiálne na svedomí Spojené štáty americké!

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pán Dučák, s obsahom vašej výzvy súhlasím a pripájam sa k nej.
   Mimochodom, v podobnom duchu sa nedávno vyjadril náš premiér Robert Fico. Povedal, že Slovensko možno dobrovoľne prijme istý počet utečencov - kresťanské rodiny zo Sýrie.
   S výzvou sa teda stotožňujem, ale s obsahom vášho komentára pod článkom nesúhlasím. Tvrdenie, že ISIS je dielom tajných služieb považujem za nepodložené až trúfalé, nehovoriac o tom, že podceňuje samotných islamistov.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.