- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júna 2015

Redakčný vestník – jún 2015

V Katolíckych novinách č. 21/2015 som si prečítal obohacujúci rozhovor s emeritným biskupom Dominikom Kaľatom SJ. Otec biskup sa 19. mája dožil 90 rokov, v septembri uplynie 60 rokov od jeho biskupskej vysviacky. Zo slov vzácneho jubilanta vanie živá viera a sila ducha, zároveň skromnosť a vďačnosť, teda to, čo nám v tejto divnej dobe stále viac chýba, hoci si to mnohí neuvedomujú.
Ako píše náš autor Pavel Duraj, stále menej žijeme vlastný život, deformovaní požiadavkami „modernosti“, a stále viac sme len hercami na javisku zvanom život. Odporúčam prečítať si úvahu O emancipácii žien, ktorá otvára viacero skrytých, zahmlievaných tém.

Žijeme v čase mnohých ponúk. V mene demokracie a tolerancie sa dáva priestor nekultúrnosti, vulgárnosti, nemorálnosti, pričom kresťanské hodnoty sú znevažované. V tejto priam satanskej atmosfére chce PriestorNet ukazovať cestu kresťanskej viery, chce prinášať katolícky pohľad na svet, so zreteľom na znamenia čias... Presvedčte sa!
::
Tipy na čítanie:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.