- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. júla 2015

Náboženský život

Doba, v ktorej žijeme, je plná paradoxov. Aj vo sfére viery a rozumu. Na jednej strane vidíme pýchu, sebaistotu, presvedčenie o sebestačnosti človeka, spoliehanie sa na vedu a techniku, na strane druhej vidíme neistotu, hodnotový relativizmus, pochybovanie a spochybňovanie...
Zdá sa nám možno, že veda popiera existenciu Boha, zároveň cítime, že jestvuje sila väčšia od nás, že predsa len nie sme iba produktom nejakých chaotických evolučných procesov. Som presvedčený o tom, že viera v Boha je súladná s rozumom!

Kresťanstvo vidí za poriadkom sveta všemohúci a večný Rozum. Ako čítame v Knihe proroka Daniela: „On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva...“ (Dan 2, 21–22).
::
Náboženská viera v pravom zmysle slova nejde proti rozumu, nevyvoláva vnútorný rozkol. Viera nechce byť naivná, nechce byť falošná. Prečo ju niekedy podceňujeme?
Veriť neznamená oddávať sa vlastným fantáziám a predstavám. Veriť znamená skúšať sa v ohnisku života, čerpať z tradície aj hľadať, aj tvoriť nové hodnoty, ale vždy na pevnom základe zjavenej pravdy.
Trvácnosť si treba ceniť viac ako novosť. Cirkev nám ponúka osvedčenú cestu, stáročiami overené pravidlá. Vernosť bude odmenená. Boh nezabúda na svojich verných. Každý z nás si môže povedať: ak budem verný dobru, čaká ma odmena.
::
Uvedomujúc si, že vo svete je mnoho zla a nespravodlivosti, hľadáme vysvetlenie a cestu k náprave. Zla sa však nikdy celkom nezbavíme, bude tu až do konca vekov. Svoj osobný zápas si musí prežiť každý z nás, vo svojom čase a za seba.
Boj dobra a zla vypĺňa históriu. A my sme nielen svedkami, ale aj aktérmi tohto zápasu. Skôr či neskôr sa ocitneme na jednej alebo druhej strane. Ak sa nerozhodneme sami, posotia nás okolnosti, prípadne niekto iný.
Naša nádej je v Kristovi. On už zlo premohol. Aj moja osobná nádej je v Kristovi. Najvyššou formou ľudského života je život náboženský.

::
Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.