- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. júna 2016

Čo zatemňuje zrak

Vlado Gregor
Niektorí ľudia vraj už našli ozajstný raj
Mnohí ľudia dnes považujú nielen knihu Genezis, ale celú Bibliu a minimálne Starý zákon za čosi nereálne, mýtické, protirečivé a „vycucané z prsta“.
Ľudstvo vo všeobecnosti vníma svoje trápenie a bolesť a žije v strachu zo spomienok na minulé katastrofy a v obave z katastrof budúcich. Čelí tomu úvahami o zlatom veku, keď bolo všetko dobré a ľudia nevinní a bezchybní. Z toho vyplýva aj náuka o dedičnom hriechu, ktorý je vraj príčinou všetkého zla nielen v človeku, ale aj v celom vesmíre. Je takéto uvažovanie reálne a nestala sa niekde chyba?

Je naozaj najväčším tajomstvom, resp. problémom vesmíru i ľudstva, že nedokážeme pochopiť a vlastne si ani celkom uvedomiť dôležitosť i nevyhnutnosť zla, bolesti a utrpenia. Keď sa píše o zákaze ochutnávania ovocia zo stromu poznania dobra a zla, predpokladá sa, že zlo je reálne a už existuje. Ako potom môžeme nazývať Boha dobrým?
Ide o to, že existencia nie je možná bez nedokonalosti, chýb, omylov a z toho vyplývajúcich hriechov, bolestí a trápení, zavinených i nezavinených. Ak by bolo všetko dokonalé a bezchybné, ako by vôbec mohlo niečo existovať, rozvíjať sa a ako by sme mohli slobodne a či menej slobodne aspoň niečo konať?
Kozmológovia hovoria, že vo vesmíre existuje mierna prevaha hmoty nad antihmotou, pretože keby ich bolo presne a dokonale rovnako, obidve by sa anihilovali a nevzniklo a nebolo by tu vôbec nič. Podobne je to so všetkými, aj bežnými procesmi, omylmi a následnými nápravami a snahami o zlepšovanie.
Podľa svojho života a príkladov Ježiša a svätcov verím tomu, že Boh je dobrý a všetko trápenie nevinných má svoj hlboký a existenčný zmysel. Bolesť a utrpenie sú fatálne, nevyhnutné a nepríjemné, ale práve vďaka nim žijeme ľudský život a vzdorujeme zúfalstvu a ničote.
Tento vzdor a dôležitosť vlastnej hrdosti a viery v zmysel nielen existencie sveta, ale aj vo svoj vlastný, je zdrojom viery, nádeje a vzájomnej lásky. Moderní kvázi teológovia akosi nevedia pochopiť, že ľudia nehľadajú predovšetkým vedomosti, ale hlavne istotu a nádej, a to vo všeobecnosti, nielen tí nábožensky založení a nielen tí, čo sa k tomu priznávajú. Práve preto aj zo sekulárnych ideológií, dokonca z tvrdo ateistických, vznikajú paródie náboženstiev a zbierky stále inovovaných a stále nezmyselnejších dogiem.
Veľkou chybou pri snahe viesť ľudstvo k lepším zajtrajškom a nájdeniu strateného raja je snaha robiť v záujme tohto cieľa nejaký zámerný výber ľudí a vhodných, zmysluplných a užitočných kontaktov v rámci akejsi elitnej skupiny. Takto nespoznáte ozajstný život a ani ho nedokážete meniť a zmeniť. Uvedomte si, milí moji, že práve takýto prístup k svetu a ľuďom je celkom a úplne proti-evanjeliová stratégia a taktika.
Práve v tom je teda veľký zádrh a rafinovaná zrada, že sa práve u tých múdrejších a vzdelanejších stráca pokora a úcta k tomu, čo ich presahuje. Tento proces im zatemňuje zrak takým spôsobom, že nevnímajú to Božské a Božie v bežných ľuďoch a profánnych a obyčajných situáciách okolo seba. Je pozoruhodné, že práve tí jednoduchší a skromní ľudia, tí akoby chudobní duchom, majú v sebe kompas, ktorý ich zakaždým neomylne nasmeruje k bázni Božej, k úcte k Bohu a k jóbovskému a kristovskému prijatiu svojich často veľmi problémových a nezavinených osudov.
Vlado Gregor
::
Súvisiace články:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.