- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. júna 2016

Slovo na nedeľu (21)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
(Jn 1, 1)
Všetko má svoj začiatok. A aj koniec. Iba Boh sa vymyká tomuto tvrdeniu. On je večný. (Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Zjv 22, 13.) Všetko sa odvíja od Slova, ktoré samo o sebe je Bohom. Môžeme nad tým premýšľať akokoľvek dlho, vždy budeme o tom pochybovať, pretože naším ľudským chápaním (rozumom) nedokážeme pochopiť hĺbku týchto slov.
Boh sa neskrýva. Aj keď sme ho nevideli. Nestačí, aby sme kráčali po ceste, ktorá nás privedie na prah poznania. Musíme mu dôverovať a dať sa nájsť samotným Bohom. Áno, aj toto je nutné.

Boh klope a nie vždy mu otvoríme. Boh nás hľadá, my sa skrývame. Možno nás aj prosí, ale nie vždy mu rozumieme. Boha sa môžeme dotknúť iba svojím srdcom. Svojimi skutkami. Svojimi myšlienkami.
Náš Boh je láska. Vraciame mu Jeho lásku? Alebo sme cynickí, egoistickí a dokážeme iba žiadať a nič nedávať? Iba brať? Božie Slovo sa nikdy nepominie. Nepominú sa ani slová, ktoré nám zanechal Jeho Syn – Ježiš Kristus. Čítajme ich, aby sme boli pripravení na stretnutie, ku ktorému sa blížime. Pretože tieto Slová budú kľúčom, ktorým môžeme otvoriť Jeho tesnú bránu.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (20)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.