- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. augusta 2016

Tuláci a pútnici

26. 7. 2016
Katolícky kňaz Jacques Hamel sa stal obeťou brutálneho útoku islamistov. Zavraždili ho v kostole pri slávení svätej omše! Ťažko sa o tom píše... Taký ohavný čin si zaslúži najvyšší trest. Páchatelia boli zastrelení príslušníkmi polície. Čo však s ďalšími bláznami, fanatikmi?!
Vdp. Jacques Hamel sa stal martýrom. Bol zavraždený za svoju kresťanskú vieru nepriateľmi Krista. Môžeme oprávnene predpokladať, že už zaujal miesto v Božom kráľovstve.
Všemohúci Bože, zmiluj sa nad nami. Ochraňuj svojich verných.


27. 7. 2016
Dnes ráno zomrel arcibiskup Mons. Dominik Hrušovský (1926–2016), vzácny človek, ktorý mnoho spravil pre Cirkev i pre náš slovenský národ. Nech ho Pán života a smrti povolá k sebe!

28. 7. 2016
Čo dnes trápi ľudí? Vraj sociálne problémy. Ak je to tak, prekvapuje ma plytvanie potravinami. Aj keď – plytvať potravinami by nemal nikto, ani boháč. Chlieb je Boží dar. Kedysi nás učili, že chlieb spadnutý na zem treba očistiť, pobozkať a zjesť, prinajhoršom ho dať domácemu zvieraťu. Učili nás chlieb pred načatím požehnať... Náš vzťah k potravinám je odrazom nášho vzťahu k ľuďom, k svetu, k Bohu. Pokazené vzťahy, kríza morálky – to by nás malo trápiť.

29. 7. 2016
Otázka zmyslu a cieľa života zamestnáva ľudí od nepamäti. Chce sa mi povedať, že inak to ani nemôže byť. A predsa, v dnešnej dobe akoby táto základná otázka ľudí nezaujímala. Netvrdím, že v minulosti boli všetci filozofmi či teológmi, to nie, ale vtedy ľudia žili v spojení s prírodou, rytmom ročných období a zároveň v spojení s duchovnom; náboženstvo mali takpovediac v krvi a vedomie o zmysle života, o dobre a zle, to vedomie nasávali už s materským mliekom. Zdá sa mi, že v súčasnosti ani nevieme, čo je normálne a čo zvrátené.

30. 7. 2016
Takzvaný dúhový pochod nám opäť raz ukázal, v akom pomätení žijeme. Po hodnotách, ktoré sa stáročia uctievali, niekto hrubo šliape – a mnohí sa tvária, že to tak má byť, že je to rozumné a pokrokové.

31. 7. 2016
Rozličnosť náboženstiev, filozofií a ideológií, rozdielnosť pohľadov na svet, menlivosť spôsobov života v čase i priestore vedie niektorých ľudí k ľahostajnosti, skepse, relativizmu. Ale existencia rôznych tvrdení neznamená ich rovnocennosť, neznamená ani to, že na žiadnom z nich nezáleží. Protirečivosť názorov, ideové spory a zápasy, to je odraz boja medzi dobrom a zlom, vinúceho sa celými dejinami.

1. 8. 2016
Ako sa hovorí, po Anne sa leto čoraz viac pripodobňuje jeseni. Čas nezastavíme.

2. 8. 2016
Počul som (čítal) od niekoľkých rozhľadených ľudí, že nám vyrastá hlúpa generácia. Nebude vraj vedieť poriadne čítať ani písať, ale ani narábať pílkou či motykou.

3. 8. 2016
Medzi tulákom a pútnikom je zásadný rozdiel. Pútnik pozná svoj cieľ.

4. 8. 2016
Zachytil som kdesi vynikajúcu definíciu lásky: Láska je vôľa orientovaná na dobro. A inú podobnú: Láska je rozhodnutie.

5. 8. 2016
Každá nová chvíľa je darom. Sme tu a už o hodinu tu byť nemusíme. Dar života – čas na život – je však spojený s poslaním a povinnosťou využiť talenty, ktoré človek má. Paradoxne, dôležité je pritom čas využívať, ale nedať sa ním zotročiť, teda nepodliehať nervozite, úzkosti ani tlaku okolností, ani mienke sveta; vedieť čas aj darovať a obetovať. Pridám ešte pozoruhodnú myšlienku, ktorú som našiel u Solženicyna: Pripravenosť na smrť umožňuje človeku naplno žiť.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Svet trpí depresiami.
::

Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.