- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. novembra 2016

Kde je pravda?

16. 11. 2016
Keď človek sleduje, počúva, číta všetky tie debaty, kontroverzie, propagandistické a demagogické výstupy, zapĺňajúce náš mediálny priestor, môže podľahnúť skepse a pocitu, že každý len klame a že pravda je kdesi ďaleko, nedostupná. Ale kresťan má komu veriť! Nie je odkázaný na reči a zvody tohto sveta. Drží sa pevných zásad a poznatkov, nie pocitov, nálad a emócií. Vie, že s Kristom svoj život neprehrá.


17. 11. 2016
Názory na November 1989 sa rôznia a ešte väčšie rozpory sú v názoroch na vývoj, ktorý potom nasledoval. Napriek všetkým argumentom za a proti sa treba vyvarovať krajností. Pravda je ako zvyčajne niekde uprostred. Nehovorme, že šlo o podvod, nehovorme ani to, že všetko bolo čisté a dobré. Napokon, nebudeme súdení za skutky iných, iba za svoje.

18. 11. 2016
Viacerí sú už na slovo reforma alergickí, ale u iných je zjavne v obľube. Stále počúvame o akýchsi chystaných reformách, o nevyhnutnosti reforiem, o hľadaní nových riešení... a pritom tie reformy reforiem – zdá sa – vedú zväčša k horšiemu. Zabúda sa totiž na dôležitú zásadu, že meniť treba len to, čo nefunguje, a všetko dobré a fungujúce treba ponechať; a ponechať by sme mali aj to, čo sa nám nepáči, ak nemáme lepšiu náhradu.

19. 11. 2016
Žijeme v dobe „vlastného názoru“. Čo na tom, že je možno hlúpy a vlastne ani nie náš? Hlavne, že ho prezentujeme ako vlastný!

20. 11. 2016
Nedeľa. Kostolné zvony v celej našej vlasti zvolávajú veriacich na svätú omšu. Aj za komunistov sa zvonilo, veď ako sa hovorí: zvony blesky a hromy rozháňajú, živých zvolávajú a mŕtvych vyprevádzajú.
V poslednom čase sa však deje čosi zlé – množia sa protesty proti zvoneniu! A niekde úspešne, niekde sa už zvoniť prestalo alebo sa zvoní v obmedzenom režime.
Čo sa to s nami robí?! Nevieme si už nič vážiť ani chrániť? Sme už úplne vymletí, duchovne prázdni?

21. 11. 2016
Svätý Pavol nás nabáda: „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 21–22).

22. 11. 2016
Pridŕžajme sa pravdy zjavenej Ježišom Kristom, aby sme nezablúdili.

23. 11. 2016
Premiér Robert Fico nazval niektorých novinárov „špinavými protislovenskými prostitútkami“. (Mohli sme si všimnúť, ktoré trafené husi zagágali.)

24. 11. 2016
Juraj Mesík publikoval v denníku Sme článok s názvom Križiak a sirény stredoveku, článok plný pýchy a arogancie, v ktorom niet ani štipky ochoty pochopiť zmýšľanie iných. Je pritom zrejmé, že autorovi prekáža hlavne kresťanstvo – o ňom píše priam nenávistne, zato liberálna demokracia vraj ako jediná vytvorila svet, v ktorom „má človek a jeho mozog slobodu vyvíjať sa“. Nečítajúc Mesíka ani by sme nevedeli, že ľudia pred nástupom liberálnej demokracie nemali dostatočne vyvinutý mozog!

25. 11. 2016
Vo veku deväťdesiat rokov zomrel bývalý kubánsky vodca Fidel Castro. Pred niekoľkými rokmi sa vzdal zo zdravotných dôvodov vedenia štátu v prospech svojho brata, ani potom sa však nevytratil z povedomia širokej verejnosti.
PriestorNet nedávno publikoval rozhovor s novinárom Jánom Puchovským, v ktorom je reč aj o Castrovi: VeľkýFidel a jeho ostrovný svet.

26. 11. 2016
Dnešná diskusná relácia Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy bola poznačená nervozitou a negativizmom. Hosťom redaktora Branislava Dobšinského bol predseda vlády Robert Fico. Na jednej strane je pravdou, že RTVS si už dlho neplní verejnoprávnu funkciu, na strane druhej je iracionálne pristupovať k problému tak, ako to predviedol premiér v tejto relácii.

27. 11. 2016
Prvá adventná nedeľa. V dnešnom druhom liturgickom čítaní si pripomíname slová svätého Pavla z Listu Rimanom:
„Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13, 11–14a).

28. 11. 2016
Okolnosti nás nabádajú viac premýšľať o islame. Tejto otázky sa dotkol aj Vittorio Messori v knihe Hypotézy o Ježišovi. Napísal:
„Z kresťanského hľadiska je islam boľavým tajomstvom dejín. Je tŕňom v oku mnohých apologétov. Náboženstvo hlásané Mohamedom je vskutku jediným veľkým monoteizmom, ktorý sa zrodil po evanjeliách. Hoci historicky islam je iba zmes judaizmu a kresťanstva, tak ako boli známe v Arábii na začiatku 7. storočia...“
Toto „boľavé tajomstvo“ by nás Európanov malo vytrhnúť zo sna o akejsi bezbrehej slobode a bezzásadovej tolerancii.

29. 11. 2016
Treba rozlišovať medzi pravdou a mienkou. Ľudské mienky sú mnohoraké a neraz protirečivé, ale pravda je len jedna.

30. 11. 2016
Dnes, v dobe druhého babylonského pomätenia, v dobe nového pohanstva, ešte poživačnejšieho a bezbožnejšieho než bolo staré, jasne vidíme ako človek po odmietnutí Boha stráca orientáciu, stráca mravný kompas, blúdi bez cieľa, prepadávajúc sa do zmätku.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Triedenie duchov.
::

P. S.:
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

6 komentárov:

 1. Trafené husi naozaj zagágali (to je dobré).
  Mám vlastný názor a je môj - informácií je (zatiaľ) dostatok z oboch (viacerých) strán (aj z tých webových) :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný8.12.16

  Ak určité tvrdenie považujem za pravdivé, ide o subjektívnu pravdu, ak sa toto tvrdenie zhoduje so skutočnosťou, ide o objektívnu pravdu. Ja tvrdím, že väčšina obyvateľov zemegule radšej príjme nepravdivé tvrdenie ako pravdivé, ak sa im javí ako výhodnejšie, ako je objektívna pravda, Máte rovnakú skúsenosť?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nemyslím si, že ľudia vedome prijímajú nepravdu ako pravdu – a ak áno, tak si to zakaždým aspoň dodatočne nejako zdôvodnia, obrátia.
   Treba však rozlišovať medzi pravdou a mienkou. Ľudské mienky sú všelijaké, rozmanité a protirečivé, ale pravda je vždy len jedna.
   Skrátka, človek je limitovaný svojimi možnosťami a schopnosťami. O tom, aké nedokonalé sú naše zmysly, svedčí aj toto krátke video:
   https://www.youtube-nocookie.com/embed/TE8Z4Mu9DgY?rel=0&showinfo=0

   Odstrániť
  2. Keď sa rímsky cisár viezol na triumfálnom voze a okolostojaci zahaľovali víťaza do tymianového oparu ako nejakého boha, musel ho otrok na to určený upozorňovať, aby nepodľahol pýche: Ceasar, hominem te esse memento! (Mysli na to, že si len človek!)

   Odstrániť
  3. Anonymný8.12.16

   Ak sa v tejto súvislosti pozrieme na pravdivosť, či nepravdivosť tvrdenia náboženstiev,náboženských učení, hovoriacich o nesmrteľnej duši a jej večnom živote, tak s prijatím jedného, alebo druhého tvrdenia by to malo byť 50/50 %, avšak nie je to tak. Na stranu náboženstiev sa prikláňa okolo 90% obyvateľov, čo potvrdzuje môj názor o výhodnosti inak rovnocenných tvrdení. A títo ľudia v súlade so svojím presvedčením dokážu konať aj nerozumné veci.

   Odstrániť
  4. Ateista, mysli na to, že si len človek!

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.