- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. januára 2017

Slovo na nedeľu (53)

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi.
(Lk 2, 22)
Deň, keď Mária s Jozefom priniesli Dieťa do chrámu, nazývame Obetovanie Pána (Hromnice). Vieme, čo povedal starý muž menom Simeon a žena Anna („Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa.“ Lk 2, 36). Neboli to žiadne dobré „predpovede“, ktoré by mohli uspokojiť Máriu a Jozefa.
Od prvých dní sa okolo Dieťaťa vyskytovali zvláštne udalosti (príchod Mudrcov, zjavenie hviezdy, zjavenie anjela pastierom...), ktoré predznamenali, že nasledujúce dni, mesiace a roky budú pre nich znamenať veľké vypätie a strádanie. Nevedeli presne, čo ich čaká, ale určite to tušili. Kdesi vo vnútri svojej skromnej duše objavili prvý príznak strachu. Strachu o Dieťa.

Vedeli, že ho budú musieť chrániť pred rôznymi nástrahami, ktoré sa v ich živote odteraz vyskytnú. Ale nerezignovali. Nezúfali. Žiadne slová, ktorými by niekomu niečo vyčítali... Boli odhodlaní splniť všetko, čo Boh pred nich postavil. Prvoradá bola starosť o Dieťa.
Ich vlastné túžby a potreby boli odsunuté, ale nie zabudnuté. Mária a Jozef sa zhostili svojej úlohy naozaj dokonale. Vieme, čo všetko si neskôr museli vytrpieť a zažiť. Koľko bolesti nepochopenia... Dieťa obetovali Pánovi a Pán si ho aj zobral. Nakoniec, bolo to Pánove Dieťa, ktoré sme dostali ako veľký dar na našu záchranu a spásu.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (52)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.