- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. januára 2017

Myšlienky z rozhovorov (10)

Pevnou obsahovou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov. 
Tentoraz má slovo politik Jozef Mikloško, diakon Manuel Sattelberger a publicista Karol Dučák.


Jozef Mikloško: Všetky problémy dneška súvisia s krízou morálky. Ak Boh neexistuje, všetko je dovolené. Kresťanská demokracia dokázala najmä po vojne v mnohých krajinách urobiť podstatný pokrok, znova ich vybudovať a prispieť k reunifikácii Európy. Pokusy zaviesť myšlienky a zásady Kristovej Reči na hore do všetkých oblastí života, aj politiky, zostávajú ideálom, ale stojí za to vždy znova sa o to pokúšať. Myšlienka, že niekto tu je nad vami, kto pozná a hodnotí aj vaše myšlienky, by mala podnecovať politikov slúžiť druhým, nie sebe... (V politike: Jozef Mikloško)
::
Manuel Sattelberger: Možno chce Duch Svätý skrze „znamenia čias“ (ako je napríklad nedostatok kňazov), poukázať na to, že „klerikalizovaná zaopatrovacia cirkev“ sa blíži k svojmu koncu. Možno nás chce Prozreteľnosť upozorniť, aby sme v zvýšenej miere povolávali laických kresťanov do Cirkvi a posilňovali ich postavenie. Pretože aj laici majú cez krst a birmovanie svoj záväzok ohlasovať evanjelium. Nechápte ma zle, nechcel by som v žiadnom prípade úrad vysviacky odstrániť alebo znižovať jeho dôležitosť. Ale už mnohí teológovia hovoria o „krstnej vysviacke“ kresťanov a všetkých jej dôsledkoch... (Dôverujem Svätému Duchu v Cirkvi)
::
Karol Dučák: Súčasná Európa prestala milovať kríž. Čoraz častejšie dávajú ťažko chorí prednosť eutanázii pred utrpením. Kultúra smrti spôsobila veľký úpadok mravov. Európania sa zriekajú sami seba, svojich kresťanských koreňov, a to je hriech proti Božiemu prikázaniu, ktoré hovorí: Miluj blížneho ako seba samého. Milovať seba samého totiž znamená dopriať vlastnej duši večnú spásu, teda najvyššie blaho, ktoré môže človek sám sebe dožičiť. Európania prestali milovať seba samých, pretože sa odvracajú od Boha a tým vystavujú vlastné duše hrozbe večnej záhuby. Škodia sebe samým tým najhorším spôsobom, aký si len možno predstaviť! Musíme preto neustále znovu objavovať cestu naspäť k Bohu. Inakšie nám hrozí hrozná záhuba.... (Dozrel čas na novodobé krížové výpravy)

::
Predchádzajúce: Myšlienky z rozhovorov (9)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

 1. Anonymný28.1.17

  J.M.... že niekto tu je nad vami,.... Mám za to, že by bolo rozumnejšie uvažovať - nie nad nami, ako žandár, ale v nás, ako naše svedomie. Myslím, že aj za komunistov sa uprednostňovala uvedomelá disciplína pred nútenou. K tomu treba vychovať ľudí.
  Jedna pani v kúpeľoch svoje konanie ospravedlňovala takto: Muž je ďaleko a pánboh vysoko a išla na rande s iným mužom.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ja by som slová pána Mikloška odobril. Lebo svedomie môže byť aj zdeformované, umlčané. Tá pani to ilustruje: svedomie jej nezabránilo v konaní zla.
   Človeku len pomôže, keď má bázeň pred Bohom, keď si uvedomuje a pripomína jeho prítomnosť.
   To, že Boh je nad nami, predsa neznamená, že je ďaleko a že na nás nedovidí.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.