- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. mája 2017

Zaujímavosti z časopisu Kirche bunt

Ak sa bežného veriaceho opýtate, koľko zastavení má krížová cesta, takmer každý povie štrnásť, pretože toto je najčastejší počet zastavení krížovej cesty. Tento počet bol ustálený okolo roku 1500. Existujú však aj krížové cesty so 7, 12, 15 či dokonca 27 zastaveniami.
::
Napriek rastúcemu protikatolíckemu teroru vo svete katolíkov kontinuálne pribúda. Z najnovšej štatistiky Vatikánu vyplýva, že Katolícka cirkev mala k 31. 12. 2015 v celosvetovom meradle 1,285 miliardy veriacich. V období rokov 2010–2015 teda vzrástol počet katolíkov o 7,4 percenta. Najväčší prírastok zaznamenala v tomto období Afrika (+ 19,4 percenta). Počet afrických katolíkov (222 miliónov) sa čoraz viac približuje počtu katolíkov v Európe (286 miliónov).

::
Viac ako štyristo krstov dospelých sa uskutočnilo v Rakúsku v noci počas Veľkonočnej vigílie. Kardinál Christoph Schönborn takto krstil vo viedenskom Dóme svätého Štefana troch dospelých, z ktorých dvaja boli bývalí moslimovia. Celkovo sa v Rakúsku v tomto roku pripravuje na krst takmer 650 dospelých. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o viac ako 50 percent. Prispel k tomu predovšetkým zvýšený záujem o krst u imigrantov, ktorí prichádzajú do Rakúska z moslimských krajín a túžia stať sa kresťanmi. Príprava na krst trvá vyše roka a je obsiahla. Aj aktívna účasť na farskom živote je bežná a uľahčuje prijatie.
::
Dňa 15. 4. 1987 oslávila Rakúska vojenská diecéza svoje 30-ročné jubileum. Existenciu vojenských ordinariátov a diecéz umožnila apoštolská konštitúcia Jána Pavla II. Spirituali militum curae z 21. apríla 1986. V novej rakúskej armáde existovali už od roku 1956 prví vojenskí duchovní v rámci „vojenského vikariátu“, ktorý sa 15. apríla 1987 pretransformoval na vojenský ordinariát, z neho vznikla vojenská diecéza po vytvorení orgánov potrebných na jej správu a riadenie. Prvého vojenského biskupa pre Rakúsko menoval pápež Ján Pavol II. dňa 12. novembra 1986. Bol ním vtedajší sekretár Rakúskej biskupskej konferencie Alfred Kostelecky (1920–1994). Súčasného vojenského biskupa pre Rakúsko Wernera Freistettera menoval 16. 4. 2015 pápež František. Freistetter bol za biskupa vysvätený 11. 6. 2015 apoštolským nunciom Petrom Stephanom Zurbriggenom.
::
Vo farskom kostole obce Mank, nachádzajúcej sa v rakúskej spolkovej krajine Dolné Rakúsko, bola v sobotu po Veľkej noci veľká slávnosť. Traja iránski utečenci – Ahmad, Sajad a Milad – prijali v mestskom farskom kostole tri sviatosti naraz: krst, birmovanie a prvé sväté prijímanie. Farár Wolfgang Reisenhofer krstil dospelých druhý raz vo svojom živote. Po ročnom prípravnom čase boli traja iránski bratia prijatí do obce veriacich. Konverzia z islamu na kresťanstvo sa v Iráne trestá 18 rokmi väzenia, preto bratia ušli zo svojej vlasti a v Manku sa výborne integrovali do miestnej komunity. Navštevovali kurzy nemčiny a v obci mali na starosti čistenie chodníkov. V súčasnosti bývajú v St. Pöltene a navštevujú jazykové kurzy, aby sa mohli uplatniť na pracovnom trhu. Spolu s bratmi oslavovali veľkú udalosť aj ich iránski priatelia v St. Pöltene.
Iránski bratia – konvertiti (zdroj: Kirche bunt)
::
Veľkým jubilejným bálom vo farnosti St. Stephan v meste Amstetten dňa 30. apríla oslávila organizácia Katholische Jungschar (Katolícka skupina mladých) diecézy St. Pölten 70. výročie svojho založenia. V súčasnej dobe je v diecéze vyše osem tisíc detí, ktoré sú členmi Jungschar, ako aj okolo 1 500 skupinových vedúcich. Organizácia Jungschar je okrem iného zodpovedná za prípravu miništrantov, za aktivity trojkráľových koledníkov, atď. Putovnou výstavou prezentuje svoju históriu a rozsiahlu angažovanosť v oblasti pastorácie, mládežníckeho života a rozvojovej spolupráce. Jubilejného bálu sa zúčastnilo veľa prominentných hostí, napríklad designovaný riaditeľ Pastoračných služieb Hans Wimmer, riaditeľ Caritas Hannes Ziselsberger, predsedovia Katholische Jungschar St. Pölten Niki Hofer a Andreas Steininger, predsedkyne Katholische Jungschar Österreichs Christine Pfister a Anne Schütz, a ďalší.
::
Organizácia Katholische Jungschar Österreichs vznikla v povojnovom Rakúsku. Už v roku 1945 boli založené vo Viedni prvé skupiny Jungschar. Tie sa transformovali na ďalšie organizácie, až napokon v roku 1947 vznikla organizácia Katholische Jungschar ako samostatné detské hnutie Katolíckej cirkvi, ktoré sa rozvinulo na dodnes najväčšiu detskú organizáciu Rakúska. Venuje sa sociálnym, spoločenským a vývojovo-politickým tematickým oblastiam. V jej činnosti je evidentný pedagogický, teologický a pastoračný vplyv skúsených odborníkov. Ako laická organizácia je súčasťou Katolíckej akcie. Okrem práce v detských skupinách a starostlivosti o prípravu miništrantov sa angažuje v zbierkach trojkráľových koledníkov, čím prispieva k realizácii rozvojových projektov v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Jubilejný rok 2017 si pripomína oslavami a rôznymi akciami.


Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 9. April 2017. Nr. 15.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 16. April 2017. Nr. 16.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 23. April 2017. Nr. 17.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 30. April 2017. Nr. 18.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 7. Mai 2017. Nr. 19.
::
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

8 komentárov:

 1. Anonymný20.5.17

  Obdivujem naivitu dospelých nábožensky veriacich ľudí, ktorí si myslia, že svojim mentálnym postojom - vierou a jej praktizovaním ovplyvnia svoj posmrtný stav a neuvedomujú si, že prírodné zákony platia nekompromisne, bez ohľadu na na to čo si myslíme alebo veríme.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Milý anonym, máte pravdu, prírodné zákony platia nekompromisne. Má to však v kontexte vašej reakcie minimálne tri „háčiky“.

   1. Prírodné zákony platia v prírode, teda v hmotnom svete, nie mimo neho.

   2. Naše poznanie je obmedzené. Nevieme s istotou, či poznáme všetky prírodné zákony a do akej miery im rozumieme.

   3. Mali by sme predpokladať, že tie zákony, pretože sa javia ako múdre a zmysluplné, majú svojho autora, že nevznikli náhodne (podobne ako predpokladáme, že počítačový program má svojho autora). A ten, kto tie zákony vytvoril, je nad nimi, má nad nimi, nad hmotným svetom, moc (podobne ako autor počítačového programu má moc nad tým, čo vytvoril – môže to zmeniť, doplniť alebo aj znefunkčniť).

   Odstrániť
 2. Anonymný21.5.17

  1. Vy poznáte nejaký svet mimo hmotného sveta - sveta energií? Máte naň kontakt, ale pravdivo.
  2. Súhlasím. To však neznamená, že tie čo poznáme by sme mali podceňovať, alebo ignorovať.
  3. Princip kauzality je prijateľný a uplatňovali ho aj naši predkovia pri bohoch vetra, dažďa, slnka atď.. Mali by sme byť na takéjto úrovni myslenia, či sa uspokojiť, na občianskej úrovni, konštatovaním: toto ešte nevieme, alebo vymýšľať bohov a ich ľudských predstaviteľov? Áno, obrovskej skupine ľudí teória a prax o bohoch, vyhovuje.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. 1. Človek aj vo svojom vnútri cíti niečo duchovné, čo nemožno znížiť len na úroveň „energií“. Život je plný udalostí, zážitkov, myšlienok, zjavení, ktoré poukazujú na duchovný svet.

   2. Prírodné zákony nikto neignoruje, lebo to sa ani nedá. A na margo ich chápania: veda v 19. storočí tvrdila niečo, v 20. storočí niečo iné a teraz, najmä po nových objavoch v mikrosvete, hovorí zas niečo iné – no vždy s bohorovným sebavedomím a presvedčením, že ide o vedecké, teda pravdivé tvrdenia (nehovoriac o rozporoch medzi jednotlivými vedcami).

   3. Neviem, komu „teória a prax o bohoch“ vyhovuje. Ale viem, že Božie zjavenie kladie na človeka nároky, nie výhody. Vy však asi máte na mysli zneužívanie náboženstva. Nuž, zneužiť sa dá všetko. Keby sme takto zmýšľali, mohli by sme povedať, že aj ateistická teória niektorým vyhovuje (boľševickí lúpežníci sa ovešali šperkmi po vyhnaných, uväznených či zavraždených aristokratoch).

   Odstrániť
  2. Anonymný22.5.17

   Čo veriaci považujú za božie zjavenie? Čo je božie zjavenia a čo nie? Kto o tom rozhoduje?

   Odstrániť
 3. Anonymný21.5.17

  Anonym, prírodné zákony platia nekompromisne, bez ohľadu na na to čo si myslíme alebo veríme. Ak nebo a peklo neexistuje, môžu byť ateisti v klídku. Ale čo ak nebo a peklo existuje a oni mali možnosť počuť od tých „ naivných náboženských veriacich“ o Kristovi?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Anonymný22.5.17

   Práve to obdivujem na nábožensky veriacich ľuďoch, že predpokladajú možnosť ovplyvňovať realitu tým, že majú akési náboženské vyznanie, hoci objektívne to nefunguje. Ak sa niekto napríklad uzdraví (je to jedno z častých želaní) je to splnenie zbožného želania, ak nie, je to božia vôľa. Čo si myslíte ako je to u ateistov?

   Odstrániť
 4. Anonymný22.5.17

  Nuž,o božej vôli ste informovaný, to sa mi páči. Aj ateisti veria v niečo- majú veria v nádej, lásku, zdravie,úspech... no nepripisujú, resp. nechcú pripustiť niečo také pripisovať zázrakom,Bohu či nebodaj Božej vôli.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.